Om UNI Europa


Som europeisk fackförening för 7 miljoner tjänstearbetare talar UNI Europa för de sektorer som utgör ryggraden i det ekonomiska och sociala livet i Europa.

Europeiska fackföreningen för tjänstearbetare


UNI Europa har sitt huvudkontor i Bryssel och representerar 272 nationella fackföreningar i 50 länder.

Företagen i våra sektorer är allt oftare verksamma över gränserna. Fackliga åtgärder över gränserna är viktiga för att se till att arbetstagarnas intressen är likvärdiga med chefernas. Att använda styrkan på ett ställe för att bygga upp en stark arbetstagarröst i hela regionen är avgörande för vår rörelses hållbarhet på lång sikt.

Genom UNI Europa samordnar fackföreningarna för arbetstagare inom tjänstesektorn för att bygga upp arbetstagarnas makt. Med sina gemensamma organiseringsinsatser arbetar de tillsammans för att förankra förankrade och inkluderande strukturer för hållbara framsteg från arbetsplatsen uppåt. De förespråkar tillsammans inom olika institutionella utrymmen, inklusive EU, för att se till att politiken gynnar arbetande människor.

Sektorer och grupper

En viktig del av vårt arbete samordnas inom specifika sektorer.

UNI Global Unionen

Vi är fast beslutna att bygga upp tjänstearbetarnas makt över hela världen.

Vår personal

Vilka som ingår i teamet och hur man tar kontakt med dem.

Politiska prioriteringar

 

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén