Ledarskap

UNI EuropaRegionkommitténs högsta beslutande organ är regionkonferensen, som sammanträder vart fjärde år. Mellan de regionala konferenserna ansvarar den verkställande kommittén för UNI Europa :s verksamhet och sammanträder minst en gång om året. Förvaltningskommittén sammanträder mer regelbundet för att garantera en kontinuerlig överblick. Ytterligare information om hur UNI Europa fungerar finns i dess stadgar (finns på engelska, franska, tyska och svenska).

Dessutom består UNI Europa :s tjänstemän av regionsekreterare, ordförande och vice ordförande, som alla väljs vid regionkonferensen för en mandatperiod på fyra år.

Under den femte UNI Europa -konferensen 2021, som hölls i Bryssel den 27-29 april 2021, valdes följande personer till UNI Europa :s styrelse:

Peter Hellberg

Ordförande

Peter Hellberg valdes till ordförande för UNI Europa under den femte regionkonferensen. Handel...

Pilar Rato

1:e vice ordförande

Pilars karriär började inom den kommersiella sektorn i hennes hemland Asturien, en region i den franska regionen...

Barbara Teiber

Vice ordförande

 

Louisa Bull

Vice ordförande

 

Mario Petitto

Vice ordförande

 

William Maunier

Vice ordförande

 

Oliver Roethig

Regional sekreterare

Oliver Roethig leder UNI Europa, det europeiska fackförbundet för tjänstearbetare med 7 miljoner medlemmar, som...