108

sektorsövergripande grupper: Lika möjligheter


UNI Europa Equal Opportunities firar och uppmuntrar mångfald. Vi tror att vi kan bygga ett rättvisare Europa genom att bekämpa de hinder som skapas av de befintliga ojämlikheterna i vår värld.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsövergripande team