104

sektorsövergripande grupper: Ungdom


UNI Europa Ungdom stöder unga medlemmar i den europeiska fackföreningen för kompetens och tjänster. Vi representerar miljontals unga arbetstagare i 272 fackföreningar i 50 länder.

Kontakta oss

Ta kontakt med vårt sektorsövergripande team