96

regioner: UNI Americas


UNI Americas bygger kraft för alla arbetstagare från Alaska till Argentina. På arbetsplatsen, vid förhandlingsbordet och på gatorna har vi hjälpt våra 170 medlemsförbund att omvandla regionens fackföreningsrörelse.

En röst för tjänstearbetare i Nord- och Sydamerika


Genom regionala forum och dynamiska kampanjer gör UNI Amerika våra medlemsförbunds röst hörd på nationell, regional och global nivå. Vi:

  • Etablera och utveckla fackföreningar i länder och sektorer där kollektivavtalstäckningen varit svag;
  • Främja regional solidaritet och åtgärder vid multinationella företag;
  • Utveckla nya organisationsstrategier - särskilt under pandemin;
  • Leda aktioner mot kränkningar av mänskliga rättigheter i vår region;
  • Bygg politisk makt med medlemsförbund i hela Nord- och Sydamerika.

UNI Nord- och Sydamerika är en viktig plattform för fackföreningar som kämpar för arbetstagarnas värdighet. Vi är djupt engagerade i att minska de höga nivåerna av social ojämlikhet i vår region, samt att minska de köns- och rasbaserade löneklyftor som hämmar de ekonomiska möjligheterna.

UNI Americas sekretariat ligger i Montevideo och har kontor i hela regionen. Kontoret leds av regionsekreterare Marcio Monzane som valdes vid den5: e regionkonferensen 2020.