Lika möjligheter

UNI Europa Equal Opportunities firar och uppmuntrar mångfald. Vi tror att vi kan bygga ett rättvisare Europa genom att bekämpa de hinder som skapas av de befintliga ojämlikheterna i vår värld.

Yrkesverksamma och chefer

SCORE

Ungdom

UNI Europa Ungdom stöder unga medlemmar i den europeiska fackföreningen för kompetens och tjänster. Vi representerar miljontals unga arbetstagare i 272 fackföreningar i 50 länder.