Kollektivavtalsförhandlingar: EU-frågor


Fackföreningarna utformar EU:s lagstiftning och politik så att den stärker kollektivavtalsförhandlingarna på nationell nivå.

Framåt genom kollektiva förhandlingar


UNI Europa stärker tjänstearbetarnas röst, som är den största delen av Europas arbetskraft, i EU:s politiska beslut.
Vårt mål är först och främst att få EU att ändra kurs och aktivt främja kollektiva förhandlingar.
På den här sidan hittar du UNI Europas ståndpunktsdokument om flera EU-ärenden samt uppdateringar och genomgångar om EU-politiken och våra viktigaste flaggskeppskampanjer.
Att stärka kollektivavtalen är vad vår kampanj om offentlig upphandling "Inga offentliga kontrakt för företag utan kollektivavtal", som vi lanserade på konferensen med en digital aktion, handlar om.
Även vår Amazon-kampanj "Få Amazon att betala sina anställda" är ett centralt steg för att få slut på social dumpning och fackföreningsstämpling inom den största aktören inom tjänstesektorn.
De övergripande politiska prioriteringarna fastställs i Brysselresolutionerna den 27-29 april 2021 vid den femte konferensen UNI Europa .

UNI Europa positioner

Offentliga upphandlingar

Ta del av det senaste om vår kampanj #ProcuringDecentWork.

Politiska prioriteringar

Vi har gemensamt kommit överens om detta genom våra konferensresolutioner.

Möten och evenemang

2023

26

Sep

-

26

Sep

Private Equity inom kritiska tjänster: en endagskonferens

Vård

Rengöring/säkerhet

Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Bryssel

Tid: 09:00 - 16:30 CET

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.