Upphandla anständigt arbete


UNI Europa leder kampanjen "Inget offentligt kontrakt utan kollektivavtal" för att ändra reglerna för offentlig upphandling.

Arbetarfackföreningar i Europa har startat en kampanj för att EU endast ska ge offentliga kontrakt till företag som har kollektivavtal med sina anställda.

Att undertrycka arbetstagarnas kollektiva förhandlingsrätt kostar både arbetstagarna och samhället. Inom tjänstesektorn visar vår forskning att arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal i EU går miste om 25 miljarder euro per år i förlorade löner och att de offentliga intäkterna går miste om sammanlagt 28 miljarder euro per år i form av förlorade skatte- och socialförsäkringsavgifter.

Täckningen av kollektivavtalen minskar i Europa: 2010 omfattades 72 % av arbetstagarna av löneavtal, 2018 var det bara 66 % av arbetstagarna som omfattades. Allt fler företag drar sig ur branschvisa kollektivavtal, särskilt om löner.

EU kan spela en viktig roll för att ändra på detta. En viktig hävstång är offentlig upphandling. Den står för 14 % av EU:s BNP eller 2 biljoner euro. För närvarande är EU:s regler för offentlig upphandling snedvridna så att de gynnar priset framför alla andra överväganden. Under dessa omständigheter vänder sig företagen konsekvent till att försämra arbetsvillkoren genom att undertrycka arbetstagarnas grundläggande kollektiva förhandlingsrätt.

Över 170 ledamöter av Europaparlamentet har redan utlovat sitt stöd till kampanjen. Du kan ställa dig bakom kampanjen här.