28

Nov

Möte för social dialog om sedlar

30

Nov

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

Tid och plats: TBC

01

Dec

Möte för social dialog inom handelssektorn

Handel

Tidsplan tbc

02

Dec

Q-Commerce-möte

Handel

Tidsplan tbc

17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet