21

Mar

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

21

Mar

Möte med arbetsgruppen för personliga tjänster i kommittén för sektoriell social dialog

Hår och skönhet

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård

30

Mar

Information om partnerskapet för stor kompetens för ekosystemet inom detaljhandeln

Handel

Tidtabell: från 09:30 till 11:00

26

Apr

Tredje webbseminariet inom ramen för EU:s tvärsektoriella projekt om våld i arbetet

Tidtabell: från 13:30 till 16:30

22

Maj

-

23

Maj

Workshop inom ramen för EU:s sektorsövergripande projekt "Level-up".

Handel

Plats: Budapest
Tider: kommer ännu att bekräftas

30

Maj

UNI Europa Finansbankens förberedande möte

Ekonomi