29

Sep

Den europeiska vårdstrategin: vilka möjligheter finns det för PHS-sektorerna?

29.09.22 Vård
Typ av evenemang: Personligt

Europaparlamentet,
rum JAN6Q1,
Bryssel

+Registrera

Pandemin COVID-19 har lyft fram den viktiga roll som arbetstagare inom personliga tjänster och hushållstjänster spelar i våra samhällen och visat att det behövs ett brådskande normativt ingripande för att ge dessa arbetstagare tillgång till det grundläggande sociala skydd som alla arbetstagare förtjänar.

Mycket lite uppmärksamhet har ägnats åt kvalitetsarbete inom PHS och ännu mindre åt att ge PHS-arbetstagare levnads- och arbetsvillkor som gör det lättare för dem att engagera sig och stanna kvar i arbetslivet under ett längre arbetsliv. Arbetstagare inom PHS är kvalificerade arbetstagare vars engagemang, kompetens och professionalism bör erkännas och främjas i stor utsträckning.

Med tanke på den viktiga roll som Europaparlamentet spelar, bjuder PHS arbetsmarknadens parter in dig till evenemanget i Europaparlamentet "European Care Strategy : what opportunities for PHS sectors" under sponsring av parlamentsledamoten Sirpa PIETIKÄINEN.

När? Den 29 september 2022, från 09:00 till 11:00
Var? I Europaparlamentet, rum JAN6Q1, Bryssel.

Du kanske också är intresserad av


17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet

07

Dec

Kvinnor i europeisk film: gör vi framsteg?

Media, underhållning och konst

Onlinepanel - Presentation av de senaste kvantitativa och kvalitativa studierna