16

Nov

-

17

Nov

Slutkonferens - "Att forma framtidens arbete i en digitaliserad tjänstesektor genom social dialog"

16.11.21 - 17.11.21
Typ av evenemang: Konferens
+Registrera

Vi har nöjet att bjuda in dig till slutkonferensen för vårt projekt UNI Europa "Shaping the Future of Work in a Digitalized Services Industry through Social Dialogue". Konferensen kommer att äga rum den 16 och 17 november 2021 och kommer att vara ett online-evenemang.

Praktisk information

  • När? 16 november 2021: 09:30 - 16:30 och 17 november 2021: 09:30 - 13:00
  • Var? Det kommer att vara ett virtuellt möte. Zoomlänken kommer att skickas till dig närmare datumet.
  • För vem? UNI-anslutna fackföreningsfunktionärer och fackföreningsrepresentanter. Särskilt de som är involverade i frågor som: livslångt lärande, omstrukturering och/eller egenföretagande.
  • För att registrera dig, följ den här länken: https://forms.office.com/r/Nnh9vLVzkh

Utkast till program

Dag 1 - 16 november 2021
9:30-9:40
Välkommen och introduktion Oliver Roethig

Stan De Spiegelaere (UNI Europa)

Smahan Jabiri (UNI Europa)

9:30 - 12:30 - Livslångt lärande
Video
Extern expert/input Jeff Bridgford
Intern expert Annika Flatten (UNI Europa)
Arbetsgrupper
12:30-13:30 - PAUS
13:30-16:00 - Omstrukturering
Video
Intro Stan De Spiegelaere (UNI Europa)
Extern expert/input Sara Riso (Eurofound)
Intern expert Mark Bergfeld (UNI Europa)
Arbetsgrupper
Dag 2 - 17 november 2021
9:30-12:30
Intro baserad på gårdagen Stan De Spiegelaere (UNI Europa)
Video
Extern expert/input Lionel Fulton
Intern expert Johannes Studinger (UNI Europa)
Arbetsgrupper
Stängning Oliver Roethig

Information om konferensen:

Under konferensen kommer vi att diskutera resultaten av UNI Europa -projektet om framtidens arbete i den digitaliserade tjänstesektorn (mer information nedan). Du kommer att få möjlighet att lära dig av experter och diskutera bland europeiska fackföreningsmedlemmar när det gäller: (1) egenföretagande, (2) livslångt lärande och kompetens, (3) omstrukturering.

Information om projektet:

Under 2019-2020 har UNI Europa drivit detta nyckelprojekt om "Att forma framtidens arbete i en digitaliserad tjänstesektor genom social dialog". Syftet med projektet var att på djupet undersöka specifika ämnen som rör framtidens arbete, särskilt när det gäller effekterna på den sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingar på nationell och europeisk nivå. Vi strävade efter att kartlägga aktuella metoder och tankegångar som kan stödja arbetsmarknadens parter när de utvecklar sin politik och sina metoder inom tre huvudområden: 1) egenföretagande, 2) kompetens och 3) omstruktureringsprocesser. Projektet är ytterligare ett steg i UNI Europas utveckling av en framtidsinriktad politisk plattform om hur fackliga åtgärder, arbetsmarknadsrelationer och offentlig politik kan leda till en rättvisare och mer hållbar europeisk tjänstesektor. Det har spelat en viktig roll i förberedelserna inför den senaste konferensen UNI Europa (april 2021).

 

Med vänliga hälsningar,

 

UNI Europa

Oliver Roethig

Stan De Spiegelaere

Smahan Jabiri-Egan

Du kanske också är intresserad av


26

Nov

-

27

Nov

31st UNI EUROPA MÖTE I EXECUTIVE COMMITTEE

25

Sep

-

25

Sep

64:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN