07

Sep

-

10

Sep

ILERA-kongress - Barcelona

07.09.22 - 10.09.22 IKT och relaterade tjänster

Den 13:e europeiska regionala kongressen för International Labour and Employment Relations Association (ILERA) kommer att äga rum i Barcelona den 8-10 september 2022 och kommer att undersöka hur arbetsrelationer kan bidra till den gröna övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
Covid-19-krisen har gjort det ännu mer nödvändigt att genomföra radikala omvandlingar i ekonomierna för att göra dem socialt och miljömässigt hållbara. Som en del av svaret på klimatförändringen, men också på pandemin, diskuterar många länder för närvarande genomförandet av så kallade nya gröna avtal.
Kongressen kommer att ge möjlighet att diskutera den sociala dialogens och kollektivavtalens roll för att främja gröna omställningar på mikro-, meso- och makronivå.
Birte Dedden, UNI Europa ICTS-direktör, kommer att hålla en presentation om distansarbete. Sessionen har titeln: REMOTE WORK AND LABOUR RIGHTS (fjärrarbete och arbetsrättigheter): UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Typ av evenemang: Kongress - Personligt

Barcelona - SPANIEN

+Registrera

Du kanske också är intresserad av


26

Nov

-

27

Nov

31st UNI EUROPA MÖTE I EXECUTIVE COMMITTEE

25

Sep

-

25

Sep

64:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN