21

Sep

Är AI på väg att bli den andra chefen?

21.09.22 IKT och relaterade tjänster
Typ av evenemang: Paneldiskussion

Hybridevenemang, online och på Café Moskau i Berlin.

+Registrera

UNI Europa ICTS kommer tillsammans med FES-kompetenscentret "Future of Work" att vara värd för en gemensam session på LABOR.A 2022 den 21 september 2022 kl. 14.00. Ämnet kommer att vara "Är AI på väg att bli den andra chefen? Ett arbetstagarperspektiv på algoritmstyrning på arbetsplatsen".

Hur kan vi bevara och utvidga anständigt arbete under det årtionde av omvandling som inletts av klimatförändringarna, globaliseringen, digitaliseringen och de demografiska förändringarna? Hur kan den hållbara omställningen av vårt sätt att göra affärer, arbeta och leva lyckas? Detta är de frågor som LABOR.A® kommer att fokusera på i sin plattform om framtidens arbete.

Verktyg för algoritmhantering (AM) används främst i anställnings- och rekryteringsprocessen, för prestationsstyrning och för beslutsfattande i det dagliga arbetet. I allmänhet är AM en varierad uppsättning tekniska verktyg och tekniker för att fjärrstyra arbetskraften, som bygger på datainsamling och övervakning av arbetstagare för att möjliggöra automatiserat eller halvautomatiserat beslutsfattande.

I vår session vill vi ta tillfället i akt att tala om effekterna av AM på arbetsplatsen ur ett arbetstagarperspektiv och diskutera resultaten från UNI Europa - FES-undersökningen om algoritmhantering, och ge svar på viktiga frågor som t.ex:

  •  Hur medvetna är arbetstagarna om användningen av och utmaningarna/riskerna med AM-verktyg?
  • Hur kan arbetsgivaren förebygga eller minska riskerna med AM-användning?
  • Vilka erfarenheter finns det av fackföreningars åtgärder/aktiviteter för att förebygga/avhjälpa de risker som AM-användningen medför?
  •  Vilka förväntningar ställs på arbetsgivarna när det gäller att förebygga och minska de risker som AM medför? Vilka förväntningar finns på fackföreningar när det gäller att förebygga och minska riskerna med AM-användning?

För registrering (när den är öppen) och mer information, se Labora-webbplatsen.

Du kanske också är intresserad av


26

Nov

-

27

Nov

31st UNI EUROPA MÖTE I EXECUTIVE COMMITTEE

25

Sep

-

25

Sep

64:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN