09

Jun

-

06

Sep

Möte i arbetsgruppen för posttjänster i kommittén för sektoriell social dialog

Post och logistik

12

Jun

-

06

Dec

UNI Europa ICTS - Möte i kommittén för social dialog inom telekomsektorn

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.

13

Jun

Möte med arbetsgruppen för personliga tjänster i kommittén för sektoriell social dialog

Hår och skönhet

15

Jun

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

26

Jun

UNI Europa Finansiering Försäkring Förberedande möte

Ekonomi

27

Jun

Möte i arbetsgruppen för kommittén för social dialog inom försäkringssektorn

Ekonomi

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

12

okt

-

10

Dec

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.