12

okt

-

12

okt

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.

16

okt

-

16

okt

Kommittén för den branschvisa sociala dialogen Bemanningsföretag Plenarsammanträde

Bemanningsanställda

26

okt

-

26

okt

UNI Europa Finansiering Försäkring Förberedande möte

Ekonomi

27

okt

-

27

okt

Plenarmöte för kommittén för social dialog inom försäkringssektorn

Ekonomi

13

Nov

-

13

Nov

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Amsterdam, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas

14

Nov

-

15

Nov

UNI Europa Handelskonferens

Handel

14

Nov

-

14

Nov

Kommittén för sektoriell social dialog Plenarmöte för personliga tjänster

Hår och skönhet

14

Nov

-

14

Nov

UNI Europa Finansbankens förberedande möte

Ekonomi

15

Nov

-

15

Nov

Plenarmöte för kommittén för sektoriell social dialog inom banksektorn

Ekonomi