28

Mar

"Tillbaka till den mörka medeltiden?"

Offentligt evenemang på FEPS

26

Apr

Tredje webbseminariet inom ramen för EU:s tvärsektoriella projekt om våld i arbetet

Tidtabell: från 13:30 till 16:30

30

Maj

UNI Europa Finansbankens förberedande möte

Ekonomi

31

Maj

Arbetsgruppsmöte för kommittén för social dialog inom banksektorn

Ekonomi

09

Jun

Möte i arbetsgruppen för posttjänster i kommittén för sektoriell social dialog

Post och logistik

13

Jun

Möte med arbetsgruppen för personliga tjänster i kommittén för sektoriell social dialog

Hår och skönhet

15

Jun

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

26

Jun

UNI Europa Finansiering Försäkring Förberedande möte

Ekonomi

27

Jun

Möte i arbetsgruppen för kommittén för social dialog inom försäkringssektorn

Ekonomi