01

Dec

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.