30

Sep

-

30

Sep

Våld och trakasserier från tredje part i arbetet

30.09.22 - 30.09.22
Typ av evenemang: Webinar
+Registrera

Våld och trakasserier på jobbet kan ta sig olika uttryck. Ingen grupp arbetstagare, sektor eller bransch är helt fri från våld, men vissa grupper löper större risk än andra. Särskilt utsatta är kvinnor, unga arbetstagare och personer med otrygga anställningsförhållanden samt etniska och rasistiska minoriteter.

Som en del av vårt EU-projekt "Eliminating violence and harassment in the world of work" (Avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet) har vi nöjet att bjuda in dig till det andra webbseminariet om "Third-party violence and harassment at work" (Våld och trakasserier från tredje part i arbetslivet) som kommer att äga rum den 30 september kl. 13.30-16.30, lokal tid i Bryssel (CET).

Du kanske också är intresserad av


26

Nov

-

27

Nov

31st UNI EUROPA MÖTE I EXECUTIVE COMMITTEE

25

Sep

-

25

Sep

64:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN