16

Februari

-

17

Februari

UNI Europa Handelsworkshop om våld inom ramen för EU:s sektorsövergripande projekt "Eliminating violence and harassment at work" (Avskaffande av våld och trakasserier på arbetsplatsen).

16.02.23 - 17.02.23

13:30-17:00 CET/Bryssel den första dagen, den 16 februari och 10:00-13.30 CET/Bryssel den andra dagen, den 17 februari.

Du kanske också är intresserad av


05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

01

Dec

-

01

Dec

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik