EBR Europeiska företagsråd


Över 250 multinationella tjänsteföretag har europeiska företagsråd.

Europeiska företagsråd är organ för arbetstagarrepresentation inom transnationella företag. De föreskrivs i EU-lagstiftningen för information och samråd i transnationella frågor.

De samlar regelbundet arbetstagarrepresentanter från hela Europa. Dessa råd är ett viktigt instrument för den internationella fackföreningsrörelsen eftersom de gör det möjligt för fackföreningsmedlemmar från olika länder att träffas och utbyta information.

UNI Europa Regionkommittén erkänner denna betydelse, vilket den konstaterade vid konferensen 2021 på UNI Europa : "Europeiska företagsråd är avgörande för att uppnå demokrati på arbetsplatsen - på lokal, nationell och transnationell nivå. UNI Europa erkänner deras betydelse och ägnar sig åt att bygga upp facklig makt inom och genom europeiska företagsråd."

UNI Europa mål

  • Utveckla europeiska företagsråd som ett verktyg för fackliga åtgärder
  • Förbättra den transnationella fackliga samordningen för att föregripa förändringar och omstruktureringar i multinationella företag.
  • Fastställa strategier för att stärka fackföreningarnas närvaro och stöd i multinationella företag och europeiska företagsråd.
  • Skapa starka, stabila och hållbara fackliga allianser mellan medlemsförbunden för att förbättra arbetsvillkoren, säkerställa en framgångsrik samrådsprocess för de anställda och ett faktiskt inflytande på företagsledningens beslutsprocess.
  • Stärka den roll som samordnarna för de europeiska företagsråden har.
  • Tillhandahålla verktyg, utbildning och konkreta lösningar på de problem som medlemmar och samordnare av europeiska företagsråd ställs inför.

Är du medlem eller samordnare i EWC? Du kan ta kontakt med UNI Europa -personal från din sektor för att få veta mer. Kolla in vår resurssida här där du kan hitta massor av bakgrundsinformation samt videoutbildningar.

 

Brexit

Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen får allvarliga konsekvenser för de europeiska företagsråden. Tillsammans med de andra europeiska fackföreningarna (ETUF) följer UNI Europa noga den rättsliga och praktiska utvecklingen.

För detta ändamål utarbetas gemensamma riktlinjer för europeiska företagsråd.

 


Handel Möte i nätverket för europeiska företagsråd

+ Mer
Utbildning för nya ledamöter i EWC
+ Mer
Arbetstagarnas rättigheter i multinationella företag inom audiovisuella medier
+ Mer
UNI Europa ICTS styrgrupps möte

+ Mer