Fackförening Allianser


Multinationella företag har strategier som sträcker sig över nationsgränserna. Det gör vi också.

Fackliga allianser (TUA) är ett sätt att stärka europeiska företagsråd och främja fackliga mål inom multinationella företag.

TUA:s huvudmål är att:

  • garantera arbetstagarnas rättigheter
  • påverka transnationella beslut
  • utveckla och genomföra en facklig politik
  • bygga upp transnationellt samarbete och solidaritet
  • Stöd till organiserande av verksamhet.