Finansförbunden enas om viktiga prioriteringar och väljer ledning

24.08.23

Ekonomi

Finansförbunden enas om viktiga prioriteringar och väljer ledning

Finansförbunden samlades till den 6:e UNI Europa Finance Conference, som hölls i Philadelphia den 23 augusti 2023. Representanter från finanssektorns fackförbund i hela Europa samlades för att besluta om viktiga prioriteringar och välja sitt ledarskap för de kommande fyra åren.

Konferensen fokuserade på flera viktiga områden, inklusive kollektivförhandlingar, hållbar finansiering, digitalisering, AI, mångfald och inkludering, social dialog och påverkan av EU-regler. forma en framåtblickande och inkluderande finanssektor som skulle tjäna samhället och den reala ekonomin.

Michael Budolfsen valdes till UNI Europa finansdirektör för en tredje mandatperiod.

Dominic Hook, Eileen Gorman, Susanne Lindberg, Luciano Malvolti, Noemí Trabado, Elke Maes, Mireille Herriberry, Jan Duschek, Anita Palkovich, Adrian Soare, Jana Szaszova och Ladislava Spielbergerova valdes till vice talmän.

Viktiga prioriteringar för deras mandat är följande:

Framsteg genom kollektiva förhandlingar

Kollektivförhandlingar är fortfarande en hörnsten i finanssektorns fackliga strategi för att säkra arbetstagarnas rättigheter och rättvisa arbetsvillkor. Genom att ena arbetskraften kommer UNI-förbunden att fortsätta driva på för rättvisa och adekvat ersättning för deras bidrag.

Hållbar finansiering

Finansanställdas engagemang för att främja gröna och socialt ansvarsfulla metoder inom branschen. Genom att betona hållbarhet kommer finansanställda och deras fackföreningar att kunna spela en viktig roll i utformningen av en finanssektor som gynnar samhället och den reala ekonomin, och som främjar en miljömedveten och etisk inställning till finansiell verksamhet.

Digitalisering och AI

Mot bakgrund av den snabba digitaliseringen och framväxten av AI syftar konferensen till att styra sektorn framåt mot dessa tekniska trender. Med expertis och starka kollektivavtal försöker finansfacken förutse problem och främja en mångsidig och inkluderande bransch.

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)