En agenda för arbetande kvinnor: att rensa upp i den offentliga upphandlingen

En agenda för arbetande kvinnor: att rensa upp i den offentliga upphandlingen

Kvinnor drabbas hårdast av de brutna reglerna för offentlig upphandling. I stället för att underblåsa otrygghet och låga löner måste offentliga medel se till att arbetande kvinnor har ett starkt kollektivt inflytande. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars lyfter UNI Europa fram hur viktigt det är att åtgärda reglerna för offentlig upphandling för att minska löneskillnaderna mellan könen.

En agenda för arbetande kvinnor: att rensa upp i den offentliga upphandlingen

Kvinnor drabbas hårdast av EU:s bristfälliga regler för offentlig upphandling. I stället för att underblåsa otrygghet och låga löner måste offentliga medel se till att arbetande kvinnor har ett starkt kollektivt inflytande. Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har vi fått sällskap av Kira Marie Peter-Hansen, Maria Noichl, SPD-Europaabgeordnete och María Eugenia Rodríguez Palop för att lyfta fram vikten av att åtgärda reglerna för offentlig upphandling. Det är dags att se till att offentliga pengar alltid upphandlar anständigt arbete. Därför måste företag som utesluter arbetande kvinnor från att ha ett kollektivt inflytande på jobbet själva uteslutas från att få offentliga kontrakt.

Skriven av UNI Europa onsdag, mars 2, 2022

 

Majoriteten av städare, vårdare och callcenterarbetare är kvinnor. Det är också arbeten där outsourcing är särskilt vanligt. Regeringar och offentliga institutioner betalar privata företag för dessa tjänster.

Problemet ligger i hur dessa regeringar och offentliga institutioner väljer ut vilka företag som får offentliga kontrakt. Enligt UNI Europa :s forskning tar hälften av alla tilldelningsbeslut i EU endast hänsyn till en sak: priset.

Detta sporrar de anbudsgivande företagen att till varje pris göra besparingar. Arbetstagarnas löner och villkor är det första målet. Kollektiva förhandlingar är det viktigaste sättet för arbetstagarna att kräva högre löner och få sin röst hörd. Enligt de nuvarande reglerna för offentlig upphandling har företagen en konkurrensfördel när de undviker kollektiva förhandlingar för att kunna pressa ner lönerna och minska kostnaderna.

I huvudsak undervärderad

Pandemin har avslöjat hur det arbete som utförs av just dessa kvinnliga arbetare är undervärderat. Det är uppenbart för alla att våra samhällen upphör att fungera utan dem. Den otrygghet och låga lön som de möter står i fullständig motsättning till den objektivt sett viktiga roll som de spelar.

Reglerna som prioriterar priset framför de yrkesverksamma kvinnornas kollektiva förhandlingsrättigheter ligger i linje med en lång historia av nedvärdering av kvinnors arbete. Ett stort steg framåt skulle vara att endast tillåta företag som har kollektivavtal med sina anställda att få offentliga kontrakt.

Dynamik för en varaktig förändring

Fackföreningarna har uppmanat EU att göra just det. Nyligen ställde sig över 100 ledamöter av Europaparlamentet från fem olika politiska grupper bakom deras krav.

"Det handlar inte om att be någon person i toppen att omvärdera det arbete som kvinnor utför från högre ort. Det handlar om att se till att reglerna inte tillåter, och än mindre uppmuntrar, företag att beröva arbetande kvinnor deras möjlighet att lyfta sina egna villkor", säger Pilar Rato Rodriguez, vice ordförande för UNI Europa.

Det är dags att se till att offentliga medel alltid ger anständigt arbete. Därför måste företag som utesluter arbetande kvinnor från att ha ett kollektivt inflytande på jobbet själva uteslutas från att få offentliga kontrakt.

Mer information:

 

 

 

 

Möten och evenemang

2024

27

Februari

-

27

Februari

EWC-nätverksmöte för handel

Handel

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

-

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel