Arbetsmarknadens parter på bemanningsföretag säger "nej" till strejkbrytning i Storbritannien

Arbetsmarknadens parter på bemanningsföretag säger "nej" till strejkbrytning i Storbritannien

Den brittiska regeringens plan att bryta strejkerna med bemanningsföretag stötte på ett nytt hinder förra veckan, då bemanningsföretag tydligt motsatte sig förslagen. Planerna godkändes ändå av de brittiska parlamentsledamöterna den 11 juli 2022.

I ett brev till Kwasi Kwarteng, Storbritanniens minister för näringsliv, energi och industristrategi, har de brittiska vd:arna för landets största bemanningsföretag gått emot regeringens förslag att upphäva ett decennier långt förbud mot att använda tillfällig arbetskraft som ersättning för strejkande. 

Invändningarna mot detta förslag är allmänt kända och omfattar både byråer och fackföreningar. "De två internationella arbetsmarknadsparterna (WEC och UNI Global) understryker behovet av en konstruktiv social trepartsdialog på lämplig nivå för att ta itu med frågan", säger Bettina Schaller, ordförande för World Employment Confederation. I samförståndsavtalet mellan World Employment Confederation Corporate Members och UNI Global, som undertecknades 2008, betonades vikten av en sektoriell social dialog på nationell nivå och företagsnivå, vilket är nödvändigt för att ta itu med de aktuella utmaningarna på arbetsmarknaden.

UNI Global Union och World Employment Confederation Corporate Members har ett långvarigt avtal som fastställer riktlinjer för lämplig reglering av branschen, inklusive "förbud mot att ersätta strejkande arbetstagare med tillfälligt anställda från bemanningsföretag, utan att det påverkar nationell lagstiftning eller praxis". 

"Den brittiska regeringens försök att göra det lättare att bryta strejker kommer bara att gjuta olja på det missnöje som sprider sig över landet", säger Oliver Roethig, UNI Europa:s regionsekreterare. "Bemanningsföretag har helt rätt i att fördöma denna typ av fackföreningsstämpling som dålig för affärerna och dålig för arbetstagarnas rättigheter. Vi uppmanar dem att fortsätta att leva upp till sina värderingar och att fortsätta att motsätta sig varje ändring av den brittiska lagen som tillåter denna oerhörda praxis." 

Ladda ner den gemensamma texten som ett PDF-dokument här.

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte