Arbetsmarknadens parter på bemanningsföretag säger "nej" till strejkbrytning i Storbritannien

Arbetsmarknadens parter på bemanningsföretag säger "nej" till strejkbrytning i Storbritannien

Den brittiska regeringens plan att bryta strejkerna med bemanningsföretag stötte på ett nytt hinder förra veckan, då bemanningsföretag tydligt motsatte sig förslagen. Planerna godkändes ändå av de brittiska parlamentsledamöterna den 11 juli 2022.

I ett brev till Kwasi Kwarteng, Storbritanniens minister för näringsliv, energi och industristrategi, har de brittiska vd:arna för landets största bemanningsföretag gått emot regeringens förslag att upphäva ett decennier långt förbud mot att använda tillfällig arbetskraft som ersättning för strejkande. 

Invändningarna mot detta förslag är allmänt kända och omfattar både byråer och fackföreningar. "De två internationella arbetsmarknadsparterna (WEC och UNI Global) understryker behovet av en konstruktiv social trepartsdialog på lämplig nivå för att ta itu med frågan", säger Bettina Schaller, ordförande för World Employment Confederation. I samförståndsavtalet mellan World Employment Confederation Corporate Members och UNI Global, som undertecknades 2008, betonades vikten av en sektoriell social dialog på nationell nivå och företagsnivå, vilket är nödvändigt för att ta itu med de aktuella utmaningarna på arbetsmarknaden.

UNI Global Union och World Employment Confederation Corporate Members har ett långvarigt avtal som fastställer riktlinjer för lämplig reglering av branschen, inklusive "förbud mot att ersätta strejkande arbetstagare med tillfälligt anställda från bemanningsföretag, utan att det påverkar nationell lagstiftning eller praxis". 

"Den brittiska regeringens försök att göra det lättare att bryta strejker kommer bara att gjuta olja på det missnöje som sprider sig över landet", säger Oliver Roethig, UNI Europa:s regionsekreterare. "Bemanningsföretag har helt rätt i att fördöma denna typ av fackföreningsstämpling som dålig för affärerna och dålig för arbetstagarnas rättigheter. Vi uppmanar dem att fortsätta att leva upp till sina värderingar och att fortsätta att motsätta sig varje ändring av den brittiska lagen som tillåter denna oerhörda praxis." 

Ladda ner den gemensamma texten som ett PDF-dokument här.

Möten och evenemang

2023

26

Sep

-

26

Sep

Private Equity inom kritiska tjänster: en endagskonferens

Vård

Rengöring/säkerhet

Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Bryssel

Tid: 09:00 - 16:30 CET

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.