Amazon har ett europeiskt företagsråd, trots att ledningen

12.05.22

Handel

Amazon

EBR

Amazon har ett europeiskt företagsråd, trots att ledningen

 Gemensam ETF - UNI Europa Uttalande

Amazon har ett europeiskt företagsråd, trots att ledningen

12.05.2022

I går enades Amazons ledning och arbetstagarrepresentanter från olika europeiska länder om att inrätta ett europeiskt företagsråd. Detta råd, med företrädare för arbetstagare och arbetsgivare, kommer att informeras och rådfrågas om gränsöverskridande företagsfrågor.

Det europeiska företagsrådet kommer att sammanträda regelbundet och samla 35 representanter från hela Europa (inklusive Storbritannien). Samtidigt införde företaget stränga restriktioner för omfattningen av överläggningar mellan företag, konfidentiella uppgifter och expertråd vid mötena. Frågor uppstår också om Amazons lednings plötsliga beslut att flytta jurisdiktionen från Luxemburg till Irland, som är känt för sin bristfälliga arbetsrätt.

Avtalet är ett litet steg framåt för Amazons anställda i Europa, men steget har tagits i stort sett trots, och inte tack vare, Amazons ledning.

Det tog över fyra år av långa och ofta svåra förhandlingar för att komma överens om hur det europeiska företagsrådet ska fungera. Det var främst tack vare det utmärkta arbete som fackföreningsrepresentanterna i det särskilda förhandlingsorganet utförde som förhandlingarna fortsatte och ledde till en kompromiss.

Livia Spera, ETF:s generalsekreterare, sade: "Våra transportfackförbund har arbetat hårt för att organisera sig fackligt, representera och förhandla för dem som arbetar inom Amazon och dess leveranskedja. Vi ser detta avtal som ett första steg för att säkerställa arbetstagarnas deltagande, förutsatt att ledningen lever upp till avtalets åtaganden och skyldigheter. "

Mathias Bolton, chef för UNI Global Commerce, tillade: "Vi kommer att se till att Amazon respekterar det som överenskommits. Samtidigt uppmanar vi Amazons ledning att inleda ordentliga kollektiva förhandlingar med fackföreningarna. Precis som rätten till information och samråd har arbetstagarna en grundläggande rätt att organisera sig och förhandla kollektivt, och Amazon bör respektera detta."

Gianpaolo Meloni , italiensk Amazon-arbetare och ordförande för arbetstagarnas förhandlingsgrupp, sade: "Det var ett hårt arbete och det var ofta så att förhandlingarna kändes fastlåsta. Men tack vare den fackliga expertrådgivning som vi fick lyckades vi få förhandlingarna att avslutas".

De europeiska företagsråden är ansvariga för information och samråd och har inte mycket makt att göra sina önskemål hörda, än mindre respekterade. Det är därför inte på något sätt en ersättning för riktiga kollektiva förhandlingar, en grundläggande rättighet som fortfarande förvägras de flesta av Amazons arbetstagare i Europa.

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård