Anbudsinfordran: Europeiska arbetsmarknadsparter söker extern expertis för tillfälligt arbete

Arbetsmarknadens parter på branschnivå är avgörande för att utveckla lösningar som hjälper företag och arbetstagare att anpassa sig till förändringar. I vissa länder är dock kapaciteten för kollektiva förhandlingar ännu inte fullt utvecklad. För att bygga upp detta och möjliggöra en bättre fungerande arbetsmarknad i Europa lanserar UNI Europa och World Employment Confederation-Europe ett nytt kapacitetsuppbyggnadsprojekt, och de letar efter en partner!

Anbudsinfordran: Europeiska arbetsmarknadsparter söker extern expertis för tillfälligt arbete

Den branschvisa sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingar har länge varit en central del av den sociala marknadsekonomin i Europa och en tydlig prioritering för Europeiska kommissionen. Den senaste tidens ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga utmaningar har bekräftat vikten av att arbetsmarknadens parter på branschnivå utvecklar innovativa lösningar för att hjälpa företag och arbetstagare att anpassa sig till förändringar. Samtidigt varierar arbetsmarknadsparternas roll och kapacitet, både arbetsgivarorganisationernas och fackföreningarnas, avsevärt mellan olika länder, sektorer och regioner i Europa.

EU:s branschvisa arbetsmarknadsparter inom bemanningssektorn, World Employment Confederation-Europe och UNI Europa, beslutade att inleda ett gemensamt projekt för att stärka branschvisa arbetsmarknadsparters kapacitet att utforma lämplig, mindre restriktiv lagstiftning och att utveckla lösningar för utbildning och socialt skydd inom bemanningssektorn.

Projektets konkreta resultat kommer att vara praktisk vägledning för arbetsgivare och fackföreningar, inklusive strategier, verktyg och metoder för att stärka kapaciteten hos de branschvisa arbetsmarknadsparterna. Seminarier kommer att anordnas för att möjliggöra utbyte och diskussion av god praxis, med fokus på Sydeuropa och Central- och Östeuropa.

bygga vidare på nuvarande god praxis och tidigare gemensamma projekt

Projektet ligger helt i linje med det arbetsprogram för 2021-2023 som antagits av EU:s kommitté för den branschvisa sociala dialogen för bemanningssektorn. Inom ramen för det programmet kom WEC-Europe och UNI Europa överens om att ta itu med specifika behov av kapacitetsuppbyggnad inom bemanningssektorn och samtidigt främja diskussionen om den viktiga roll som arbetsmarknadens parter på bemanningsföretag spelar för jobbmatchning och arbetsmarknadens motståndskraft.

De tre teman om lämplig reglering, socialt skydd samt kompetens och yrkesutbildning som identifierades för kapacitetsuppbyggnadsprojektet valdes för att bygga vidare på ett annat gemensamt projekt som genomfördes av de branschvisa arbetsmarknadsparterna för bemanningsföretag 2019-2020 om "Social innovation i bemanningsbranschen". Kapacitetsuppbyggnadsprojektet kommer att följa upp de slutsatser och gemensamma rekommendationer som undertecknades av World Employment Confederation-Europe och UNI Europa i februari 2022, i syfte att bygga mer dynamiska, inkluderande och motståndskraftiga arbetsmarknader efter covid-19-krisen.

Gemensamma projekt inom ramen för EU:s branschvisa sociala dialog för sektorn för tillfälligt arbete finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för den EU-budget som är tillgänglig för att främja den europeiska sociala dialogen. En offentlig anbudsinfordran har nu inletts för att hitta en extern entreprenör som ska genomföra forskningsprojektet och presentera dess resultat. Projektet kommer att pågå i 24 månader.

Ytterligare information finns i anbudsinfordran här nedan. Alla intresserade sökande måste skicka in sin ansökan senast den 13 oktober 2023 till UNI Europa Arbetsdirektör för tillfälligt anställda Dimitris Theodorakis.

Laddare Laddar...
EAD:s logotyp Tar det för lång tid?

Ladda om Ladda om dokumentet
| Öppna Öppna i ny flik

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)