Vårdkonferens: Organisera för att vinna! Vårdpersonal på frammarsch

24.11.22

Vård

Vårdkonferens: Organisera för att vinna! Vårdpersonal på frammarsch

UNI Europa De anslutna fackföreningar som deltog i UNI Care Statutory Meeting diskuterade organisering på vårdhem och hemtjänstpersonal.

Delegaterna fick höra om kampanjer i Polen och Tjeckien. Dessa organiseringskampanjer på vårdhem har fått stöd av COZZ och UNI Care sedan 2016 och har vuxit från styrka till styrka. Inom hemvårdssektorn har fackföreningarna utvecklat aktiviteter för att stärka kollektivförhandlingarna på otaliga sätt.

Ania Bacia, OPZZ-KP (PL), berättade om hur UNI Care-anslutna medlemmar kom till hennes stöd när hon fick sparken på grund av facklig verksamhet och hur hon nu leder facket i kollektiva förhandlingar för bättre löner och villkor.

Ania Bacia, OPZZ-KP: "Utan UNI Care och COZZ:s stöd skulle vårdpersonal på privata vårdhem inte ha någon att vända sig till. Vårt fackförbund ser till att vi kan förbättra vår försörjning, och detta är bara början. Alla vårdanställda förtjänar att leva och arbeta med värdighet.

Tereza Taborska, UZO - Alice (CZ), visade de olika kollektiva åtgärder som arbetstagarna hade vidtagit och hur deras fackförening har blivit en förändringsfaktor inom den tjeckiska vårdsektorn, som omfattar olika vinstdrivande och icke-vinstdrivande tjänsteleverantörer.

Tereza Taborska, UZO - ALICE: "Lärdomen från Tjeckien är att om man organiserar sig kan man vinna. Och att vinna ger fler arbetstagare förtroende att gå med i facket. På så sätt kommer vi att stoppa kapplöpningen mot botten".

Den kroatiska UNI-anslutna organisationen RITU, som företräder personliga assistenter, diskuterade svårigheterna med att få tillgång till arbetstagare i hushållen och betonade vikten av att använda online-verktyg för att nå ut till en olikaliknande arbetsstyrka. Emanuela Loretone från Filcams-CGIL underströk vikten av att använda kollektivavtal och att utöva påtryckningar på offentliga myndigheter så att dessa kollektivavtal tillämpas.

Paul Micallef från General Workers Union på Malta sade: "Helst skulle fackliga representanter komma från alla invandrargrupper. När tillfälle ges träffar vi dem. Våra kollektivavtal inom denna sektor bör innehålla vissa specialiserade klausuler i kollektivavtalen som rör särskilda situationer med anknytning till utländska arbetstagare".

Ett förslag som lades fram av Maltese General Workers Union om att inrätta sektoriella observatorier i länder där strukturerna för kollektiva förhandlingar och social dialog fortfarande är svaga godkändes också enhälligt av delegaterna.

UNI Care kommer att fortsätta att främja den branschvisa sociala dialogen om personliga tjänster och hushållstjänster tillsammans med systerförbundet EFFAT och arbetsmarknadens parter EFFE och EFSI. Detta kommer bland annat att innefatta samordning av utbildningstillfällen om organisering av hemtjänstpersonal.

UNI Care kommer också att fortsätta att samarbeta med COZZ, EPOC och det nya organisationscentret SEEOC i Rumänien för att organisera vårdpersonal.

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)