Arbetsgivare och arbetstagare inom städbranschen: bra offentlig upphandling är avgörande för kvalitetstjänster

Arbetsgivare och arbetstagare inom städbranschen: bra offentlig upphandling är avgörande för kvalitetstjänster

Offentliga medel bör användas för att garantera goda villkor och rättvis konkurrens inom städbranschen. UNI Europa och EFCI - EU:s arbetsmarknadsparter inom industrirengöringsbranschen - har gått samman för att uppmana Europeiska kommissionen att vidta åtgärder i detta syfte.

I sitt gemensamma uttalande betonar de behovet av att gå ifrån att använda lägsta pris som det övergripande kriteriet för att tilldela offentliga upphandlingar. Lägsta pris är det enda kriteriet för 50 procent av de offentliga kontrakten, vilket ofta leder till ohållbara nivåer av arbetskraftsbrist. I uttalandet föreslås sju politiska lösningar för Europeiska kommissionen.

För en sektor som har stor betydelse för folkhälsan och som anses vara viktig för det kollektiva välbefinnandet och för att våra samhällen ska fungera väl är det av grundläggande betydelse att både arbetsgivare och arbetstagare kan verka under de bästa strukturella förutsättningarna. Offentliga myndigheter utgör en mycket stor kundbas för industrirengöringsbranschen i Europa. De kontraktsvillkor som de fastställer i detta sammanhang har en betydande inverkan på möjligheten att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och upprätthålla höga sociala normer och arbetsnormer för arbetstagarna, samtidigt som företagens ekonomiska lönsamhet och sektorns stabilitet skyddas.

Offentlig upphandling kan också spela en viktig roll för att stärka kollektivavtalens funktion och räckvidd inom sektorn, genom att stödja de representativa arbetsmarknadsparterna i att stärka deras institutionella kapacitet. Som avslutning på sitt uttalande uppmanar båda arbetsmarknadens parter Europeiska kommissionen att överväga att åtgärda vissa brister i de nuvarande bestämmelserna om offentlig upphandling, till exempel genom att förbjuda klausuler som förbjuder prisrevisioner av tilldelade kontrakt (särskilt som en följd av strukturella fenomen som hög inflation) eller genom att begränsa deltagandet i anbudsförfaranden till aktörer som är involverade i kollektiva förhandlingar.

Lorenzo Mattioli, ordförande för EFCI, kommenterade: "I vissa EU-länder står offentlig upphandling för cirka 50 procent av omsättningen. Eftersom tillhandahållandet av tjänster ökar i förhållande till tillhandahållandet av varor eller genomförandet av offentliga arbeten inom ramen för offentlig upphandling, finns det ett behov av att snabbt se över de offentliga myndigheternas tillvägagångssätt när det gäller hur de lägger anbud. I tider av hög inflation som dessa har det för många arbetsgivare blivit helt enkelt omöjligt att hålla jämna steg med de kostnadsökningar de utsätts för. Som ansvarsfulla arbetsgivare måste vi få rätt förutsättningar för att fortsätta att leverera kvalitet till våra slutanvändare och erbjuda de bästa villkoren för vår personal samtidigt som vi håller vår verksamhet lönsam - något som ett system som bygger på det lägsta prisets överlägsenhet inte kan möjliggöra på ett hållbart sätt".

Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa, sade: "Städarna har fått se sina arbetsvillkor försämras under årens lopp. I stället för att ta itu med problemet har offentliga medel gett bränsle åt det. Genom att sätta priset framför alla andra överväganden pressar de både arbetstagare och arbetsgivare. Offentlig upphandling bör lyfta upp kollektivavtal som en motor för anständiga villkor och rättvis konkurrens."

Laddare Laddar...
EAD:s logotyp Tar det för lång tid?

Ladda om Ladda om dokumentet
| Öppna Öppna i ny flik

Möten och evenemang

2023

07

Jun

KOMMITTÉN FÖR DEN SOCIALA DIALOGEN INOM SEKTORN - MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR INDUSTRIELL RENGÖRING

Rengöring/säkerhet

07

Jun

"Make Twin Transition" - nationell workshop i Sverige

Handel

08

Jun

"Inte längre osynlig": Att bygga en europeisk allians för dagstädning

Rengöring/säkerhet

Evenemang organiserat av UNI Europa Property Services med stöd av Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (rum JDE/61) - Bryssel, Belgien
Tid: 9.00 - 16.30