Kollektivavtal är vårt bästa vapen mot ojämlikhet

Kollektivavtal är vårt bästa vapen mot ojämlikhet

Oliver Roethig och Stan De Speigelaere har skrivit en artikel i Tribune med titeln Kollektivavtal är vårt bästa vapen mot ojämlikhet.

 

 

 

Möten och evenemang

2022

28

Nov

Möte för social dialog om sedlar

30

Nov

Kommittén för sektoriell social dialog Posttjänster Plenarmöte

Post och logistik

Tid och plats: TBC

01

Dec

Möte för social dialog inom handelssektorn

Handel

Tidsplan tbc