Livskostnadskris: arbetstagare i hela Europa kräver lösningar

17.06.22

Livskostnadskris: arbetstagare i hela Europa kräver lösningar

Arbetstagare och deras fackföreningar över hela Europa leder arbetet med att ta itu med levnadskostnadskrisen. Priserna skjuter i höjden samtidigt som lönerna pressas ned. Fackföreningar som är anslutna till UNI reagerar genom att vidta åtgärder för en rättvisare fördelning av bördan och av belöningarna.

Massmobiliseringar

Lördagen den 25 juni kommer fackföreningsmedlemmar att gå ut på Londons gator för TUC:s demonstration Demand Better. Unite, CWU och PCS mobiliserar alla för vad som lovar att bli en enorm demonstration.

"Den akuta livskostnadssituationen är ett resultat av politiska val som gjorts på Downing Street. Naturligtvis är det svårt för regeringen att kontrollera de globala energipriserna - men åtstramningar, nedskärningar av förmåner och attacker mot fackföreningar har hållit tillbaka vår levnadsstandard. Till och med nu, med Citys bonusar ökar sex gånger snabbare än lönerna, väljer ministrarna att beskatta arbetande människor snarare än rikedomar."

- Frances O'Grady, generalsekreterare för TUC.

Samma dag kommer fackföreningsmedlemmar i Irland att gå ut på gatorna i Dublin för en protest mot levnadskostnaderna. Siptu, Mandate och CWU stöder marschen och kräver att regeringen vidtar åtgärder för att kontrollera priserna, skydda inkomsterna och dela på välståndet.

I Belgien äger en nationell massdemonstration rum i huvudstaden på måndag. Fackföreningsrörelsen (se webbsidorna CSC, FGTB och CGSLB ) kommer att gå ut på gatorna i Bryssel tillsammans för att kräva att en lag som hindrar löneökningar ska upphöra. Lagen sätter en gräns för hur mycket lönerna kan höjas, vilket undergräver arbetstagarnas kollektiva makt att förhandla fram bättre löner i en tid av prisuppgång. Sekretariatet för UNI Europa kommer att närvara vid demonstrationen.

Att följa pengarna

Fackföreningarna påpekar gång på gång att företagens girighet förvärrar prisökningen. Genom att höja priserna över kostnaderna fortsätter många marknadsdominerande multinationella företag att registrera höga vinster för sin högsta ledning och sina aktieägare.

I Nederländerna har FNV utarbetat en rapport som visar att multinationella aktieägares vinster har ökat med över 500 procent under de senaste 20 åren, medan de pengar som går till arbetstagarna endast har ökat med 50 procent under samma tid. I Belgien har fackföreningarna lyft fram hyckleriet i arbetsgivarnas försök att hindra arbetstagarnas löneökningar samtidigt som VD-inkomsterna ökade med 14 % bara under 2021.

I Österrike har både GPA och Vida gjort en liknande analys och kräver ytterligare åtgärder för att lindra konsekvenserna för arbetstagare.

"Trots krisen har de superrika blivit ännu rikare, vilket de senaste uppgifterna och studierna visar samstämmigt. En miljonärsskatt är oundviklig. Återinförandet av arvsskatt i samband med inflationen har också nyligen lett WIFO till mötet. Vi kommer att fortsätta att utöva påtryckningar även i denna fråga".

- Barbara Teiber, generalsekreterare för GPA.

Kärnan i lösningen: att stärka kollektivavtalen

Kollektiva förhandlingar är det viktigaste instrumentet för att arbetstagarna ska kunna kräva högre löner. Genom att välja att stärka arbetstagarnas kollektiva inflytande på arbetsplatsen kan regeringarna bidra till att se till att både bördor och belöningar delas.

"Lagstiftningen får inte ersätta förhandlingar, utan måste fastställa regler som stöder förhandlingar".

- Francesca Re David, generalsekreterare för FIOM-CGIL i Italien (länk)

Det är viktigt att vidta hjälpåtgärder nu. I grunden måste de vara en ombalansering av vem som har makten. Arbetstagarna och deras fackföreningar arbetar tillsammans för att driva saker framåt genom kollektiva förhandlingar. Detta är avgörande för att se till att ett fåtal rika inte kan fortsätta att ta ut rekordvinster på bekostnad av de arbetande människorna.

Du kanske också är intresserad av


Möten och evenemang

2023

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

07

Jun

KOMMITTÉN FÖR DEN SOCIALA DIALOGEN INOM SEKTORN - MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR INDUSTRIELL RENGÖRING

Rengöring/säkerhet