Provisoriskt avtal om lagen om den digitala marknaden - slutet på teknikjättarnas vilda västern

Provisoriskt avtal om lagen om den digitala marknaden - slutet på teknikjättarnas vilda västern

De europeiska lagstiftarna har enats om en omfattande ny lagstiftning för att begränsa marknadsstyrkan hos teknikjättar som Amazon. I går (24 mars 2022) nådde kommissionen, rådet och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om lagen om digitala marknader.

"Detta är ett stort steg. Regeringar kommer att kunna utmana Big Tech-företagens manipulationer. Det fria spel som teknikjättarna hittills har gynnats av har haft en förödande inverkan på arbetande människor", säger Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa.

"Ta Amazon: samtidigt som företaget har utökat sin marknadsandel inom handeln har det också utökat sin konfliktfyllda arbetsmetod som undergräver centrala aspekter av den europeiska sociala modellen. Företaget har använt sitt inflytande för att snedvrida marknaden till sin fördel. Detta har resulterat i att företaget har tagit marknadsandelar från företag med etablerade arbetsförhållanden där arbetstagarna har ett starkt inflytande över de beslut som påverkar deras liv. Den har sedan infört sin strategi att undvika förhandlingar där den kan komma undan med det.

"Regeringarna håller på att skapa verktyg för att hålla dessa företag ansvariga. Många av dessa stora aktörer som Amazon får stora summor i statliga pengar. Förutom att tillämpa denna förordning bör EU och regeringarna också använda sin köpkraft för att få företagen att uppföra sig", säger Oliver Roethig, som återger motivet bakom UNI Europa:s omfattande bidrag till detta lagstiftningspaket.

Den preliminära överenskommelsen om lagen om digitala marknader

Vissa stora onlineplattformar fungerar som "portvakter" på digitala marknader. Gatekeepers är stora onlineplattformar som har en stark och väl förankrad ekonomisk ställning och därmed en betydande inverkan på den inre marknaden. De har också en stark "förmedlingsposition", vilket innebär att de kopplar samman en stor användarbas med ett stort antal företag.

Denna klassificering som portvakter innebär att dessa företag har ett enormt inflytande i våra samhällen genom att de bestämmer människors tillgång till information, varor och tjänster. Lagen om digitala marknader syftar till att se till att dessa plattformar inte använder detta inflytande för att förvrida saker som den allmänna opinionen eller marknaderna till sin fördel. Det är därför som lagen om digitala marknader är en så viktig lagstiftning.

"En rättvis marknadsplats är en del av varje demokrati", sade kommissionär Margrethe Vestager under presskonferensen (09:01).-Förr var det vilda västern, men så är det inte längre. Vi tar tillbaka kontrollen. Vi som politiker har sagt till dem: Ja, ni är välkomna hit på vår inre marknad, men ni måste följa våra regler", tillade kommissionsledamot Thierry Breton (9:04).

DMA skulle påverka teknikjättar som Google, Amazon, Facebook, Apple och Microsoft. Tillämpningsområdet är företag med ett marknadsvärde på 75 miljarder euro (82,4 miljarder dollar) eller 7,5 miljarder euro (8,26 miljarder dollar) i årliga intäkter inom EU, och minst 45 miljoner slutanvändare per månad och 10 000 företagsanvändare per år på minst en av de viktigaste plattformarna.

I avtalet om tillhandahållande av lagen om digitala marknader ingår bl.a. följande:

 • Ett nytt krav på driftskompatibilitet mellan meddelandetjänster
 • Förbud mot insamling av uppgifter i reklamsyfte om det inte finns ett effektivt samtycke.
 • Förändringar av ledningsstrukturen: t.ex. att de nationella konkurrensmyndigheterna blir mer delaktiga i utredningsdelarna.
 • Tredje parter har fått en större roll och möjligheterna att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad har utökats.
 • Möjligheten till ett förbud mot fusioner har lagts till i denna process.
 • Om det förekommer systematiska överträdelser skulle regeringarna ha möjlighet att dela upp verksamheten på den inre marknaden.

Den ursprungliga förteckningen över digitala tjänster innehöll förmedlingstjänster, nätreklam, sökmotorer, sociala medier, videodelningsplattformar, meddelandetjänster och operativsystem. På uppmaning av parlamentsledamöter lades webbläsare och virtuella assistenter till.

I en tid då teknikjättarnas intäkter vida överstiger vissa länders BNP tar denna lag sanktionerna på allvar och kommer att ge böter på upp till 10 procent av ett företags globala årsförsäljning vid en första överträdelse och upp till 20 procent vid upprepade överträdelser.

I praktiken

DMA betyder:

 • Teknikjättarna kommer att hindras från att "paketera", dvs. koppla ihop tjänster till ett enda paket. Dessutom kommer det att vara förbjudet för portvakter att kombinera uppgifter från olika tjänster, till exempel Facebook och Instagram, om de inte får användarens uttryckliga samtycke;
 • Amazon får inte använda uppgifter som samlats in från externa säljare på sina tjänster för att erbjuda konkurrerande produkter;
 • I synnerhet teknikjättar, sociala medier, appbutiker och sökmotorer måste tillämpa rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande villkor för andra företag; 
 • Google, Meta (Facebook) och Instagram kommer inte längre att kunna erbjuda riktade annonser på flera olika plattformar - med hjälp av data som samlas in när användare rör sig mellan tjänster som ägs av samma företag;
 • Apple måste till exempel tillåta alternativ till sin App Store för nedladdning av appar och tillåta andra betalningsmetoder för App Store än Apples egna.

DMA är ett rättvist instrument för att ta itu med orättvisa marknadsbefogenheter. För mer information: se UNI Europa:s rapport på Politico: Redovisning av arbetstagarnas rättigheter vid reglering av Amazon och andra jättar, samt språket om stora teknikföretag i dess brådskande förslag.

Nästa steg

Lagstiftningen kommer att träda i kraft nästa år. Efter att lagtexten har färdigställts på teknisk nivå och kontrollerats av juristlingvister måste den godkännas av både parlamentet och rådet. När denna process är avslutad kommer den att träda i kraft 20 dagar efter det att den har offentliggjorts i EU:s officiella tidning och reglerna kommer att tillämpas sex månader senare.

 

Du kanske också är intresserad av


Mörka butiker: Tillbaka till den mörka medeltiden?

Mörka butiker: Tillbaka till den mörka medeltiden?

28.03.23

Nyheter

Rapporter

Forskningspublikationer

Möten och evenemang

2023

01

Jun

UNI Europa Möte i styrgruppen för ekonomi

Ekonomi

01

Jun

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

02

Jun

Europeisk rundabordskonferens om mångfald och inkludering i den audiovisuella sektorn