Ny studie visar att det digitala skiftet inom media, konst och underhållning innebär nya utmaningar på arbetsmarknaden

Ny studie visar att det digitala skiftet inom media, konst och underhållning innebär nya utmaningar på arbetsmarknaden

Den genomgripande digitala omvandlingen av medie-, konst- och underhållningssektorn, en trend som förstärks av covid-19-pandemin, skapar en ny uppsättning utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden, enligt en ny studie beställd av UNI Global Union Media and Entertainment The FIM, FIA, and EFJ. 

Den 18 månader långa undersökningen, som utfördes av de belgiska konsultföretagen Twee-eiige Drieling (TWIIID) och Doenker, fokuserar på den alltmer digitala karaktären hos arbetet inom den kreativa sektorn. Studien belyser de ökande svårigheterna med att skydda rättigheter och arbetsvillkor för icke-traditionella arbetstagare. 

Genom en serie rundabordssamtal, intervjuer och ett endagsevenemang med titeln "Digital Models and Decent Work for Creators" som hölls under VR-days Immersive Tech WEEK i Rotterdam den 2 december 2022, syftar studien till att beskriva nya utmaningar och bästa praxis. Den syftar till att förse fackföreningar med strategier för att effektivt förespråka en arbetskraft som blir alltmer digital och ekonomiskt beroende. 

Resultaten understryker behovet av att fackföreningarna anpassar sig och utvecklar nya verktyg, särskilt för frågor som rör streaming och livestreaming, som har fått en framträdande roll under pandemin. Studien är tänkt att fungera som en omfattande översikt över det föränderliga landskapet, med målet att formulera strategier för att hantera de komplexa arbetsmarknadsfrågorna i den snabbt föränderliga sektorn för konst, media och underhållning. 

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte