ETNO och UNI Europa ICTS konsoliderar resultaten från projekt för social dialog om digital kompetenshöjning för alla.

ETNO och UNI Europa ICTS konsoliderar resultaten från projekt för social dialog om digital kompetenshöjning för alla.

De europeiska arbetsmarknadsparterna för telekommunikationssektorn - UNI Europa ICTS, den europeiska fackföreningsfederationen för tjänstearbetare, och ETNO, European Telecommunication Network Operators' Association, har avslutat det tvååriga projektet för social dialog kallat "Digital Upskilling for All!". (DUFA!).

Resultaten kommer att göra det möjligt för de europeiska telekommunikationernas personal att bättre ta itu med digital kompetenshöjning. Dessutom banar de bästa metoderna som identifierats väg för en mer diversifierad och inkluderande arbetskraft i vår sektor. Projektet tittar på det bredare ekosystemet för Europas arbetskraft och syftar till att inspirera andra sektorer att ta itu med dessa kritiska frågor. En sammanfattning av projektets höjdpunkter finns nu tillgänglig på 19 officiella europeiska språk.

Hälften av européerna har digitala färdigheter

Forskning visar att hälften av arbetskraften kommer att behöva omskola sig fram till 2025. Med den nuvarande takten i Europa kommer alla sektorer att stå inför en stor utmaning när det gäller att omskola sin arbetskraft. Den senaste rapporten "Digital Economy and Society Index" visar var Europa för närvarande befinner sig: endast 56 % av européerna har åtminstone grundläggande digitala färdigheter.

Dessa resultat ligger i linje med resultaten från en branschundersökning som genomförts av Mercer: enligt resultaten befinner sig 54 % av de experter som deltar i DUFA! projektet för närvarande i "analys- och planeringsstadiet" när det gäller att höja kompetensen hos sin arbetskraft. Det är fortfarande långt ifrån att uppnå målen för Europas digitala decennium till 2030, men en snabb mobilisering av alla EU-aktörer ökar chanserna att nå dit: enligt målen måste 80 % av européerna ha åtminstone grundläggande digitala färdigheter senast 2030.  

Två års arbete för att identifiera bästa praxis

Sedan februari 2020 har de experter som deltar i projektet mobiliserat sig för att bättre förstå vad som hindrar telekomsektorn från att ta itu med digital kompetenshöjning ur olika perspektiv: jämställdhet, åldrande arbetskraft och minoriteter.

Om man tittar på projektresultaten ur ett jämställdhetsperspektiv kan man konstatera att de viktigaste drivkrafterna som hindrar en riktad strategi för digital kompetenshöjning är fördomar i HR-processer, brist på mentorprogram eller könsskillnader när det gäller inkludering i kreativa och innovativa IKT-roller. När det gäller strategin för digital kompetenshöjning för den åldrande arbetskraften är de viktigaste hindren bristen på interna riktlinjer för flexibelt arbete, avsaknaden av en strategi för successiv pensionering eller skapandet av nya lämpliga arbetsuppgifter och ergonomi på arbetsplatsen. Deltagarna var dessutom överens om att det finns outnyttjade talanger i underrepresenterade minoriteter, t.ex. neurodiversifierade eller funktionshindrade personer, olika etniciteter, flyktingar eller HBTQIA+-samhället.

Inspirera telekomsektorn och andra aktörer

DUFA! är ett annat lyckat exempel på hur ETNO och UNI Europa samarbetar för att stärka telekommunikationsarbetskraftens motståndskraft. Projektet, som finansieras av Europeiska kommissionen, har blivit en språngbräda för våra medlemskap och kommer att utmana tillvägagångssättet för digital kompetenshöjning som ett sätt att behålla och attrahera nya talanger.

Genom att projektet inte bara har tittat på telekomsektorn har man identifierat bästa praxis som kan användas som en allierad för att påskynda de mål för digital kompetenshöjning som Europeiska kommissionen har satt upp. 

Informationen i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt.

Detta initiativ har fått ekonomiskt stöd från Europeiska unionen.

Läs detta pressmeddelande på bulgariska, danska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, portugisiska, rumänska, slovakiska, svenska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, tjeckiska, holländska och ungerska.

Mer information finns på projektets landningssida.

Möten och evenemang

2022

07

Dec

Kvinnor i europeisk film: gör vi framsteg?

Media, underhållning och konst

Onlinepanel - Presentation av de senaste kvantitativa och kvalitativa studierna

17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet