Digital kompetenshöjning för alla! Slutkonferens

Digital kompetenshöjning för alla! Slutkonferens

Efter två framgångsrika virtuella evenemang har ETNO och UNI Europa anordnat en onlinekonferens som är den sista konferensen i projektet Digital Upskilling For All! (DUFA) i Lissabon, Portugal, den 23-24 maj 2022.

De europeiska arbetsmarknadsparterna inom telekommunikationssektorn har arbetat med projektet "Digital Upskilling for All!" (DUFA!) sedan början av 2020.

DUFA! är ett projekt för social dialog (samfinansierat av EU) som syftar till att utveckla bästa praxis för digital kompetenshöjning, integration och mångfald för att tjäna som exempel för arbetskraften inom den europeiska telekommunikationssektorn. Projektet styrdes av en grupp med 14 nyckelexperter från UNI Europa ICTS och ETNO.

Evenemanget konsoliderade resultaten från projektforskningen och de tidigare rundabordsdiskussionerna samt utvidgade debatten om digitala kompetensutvecklingsvägar för andra grupper inom telekom- och IT-sektorn. Det omfattade paneldiskussioner, workshops, brainstorming och nätverkande för att främja våra experters förståelse för digital kompetenshöjning, mångfald och inkludering.

Här är en länk till relevanta milstolpar i DUFA-projektet!

Möten och evenemang

2022

29

Aug

Ad hoc-arbetsgrupp för pakten för kompetens i detaljhandelns ekosystem.

Handel

Från kl. 14.00 till 16.00

06

Sep

-

07

Sep

Utbildning för nya ledamöter i EWC

12

Sep

Möte i styrgruppen för projektet Due Diligence

Tidsplan tbc