Förbättra personliga tjänster och hushållstjänster: gemensam strategi

10.03.22

Vård

Förbättra personliga tjänster och hushållstjänster: gemensam strategi

Arbetsgivare och fackföreningar inom PHS-sektorerna går samman och antar en ny strategi för att höja sektorns profil i Europa. 

Arbetsgivare och fackföreningar inom personliga tjänster och hushållstjänster (PHS) bekräftade sitt åtagande att öka erkännandet av PHS-sektorerna - som sysselsätter nästan 5 % av hela EU:s arbetskraft - genom att anta en gemensam strategi för de kommande två åren och erkänna varandra som arbetsmarknadsparter.

Som ett led i sitt eget initiativ för att ge sektorerna en stark gemensam röst, som omfattar ett brett spektrum av aktiviteter som städning, matlagning, trädgårdsarbete eller omsorgsrelaterade aktiviteter (familj, äldre och barn, funktionshindrade och sjuka), har EFFAT, EFFE, EFSI och UNI Europa -sociala parter inom PHS-sektorerna - har enats om följande mål:

  • Delta i EU:s kommande vårdstrategi genom att främja erkännandet av sektorerna för hälso- och sjukvårdssektorn så att deras bidrag och behov beaktas på lämpligt sätt i kommande initiativ på EU-nivå.
  • Bygga upp kapaciteten hos arbetsmarknadens parter genom att säkerställa bättre representation i den nationella sociala dialogen, vilket är nyckeln till att lyfta fram PHSarbetarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar och stödja PHSarbetsgivarna i deras strävan efter rättvisa och säkra arbetsplatser.
  • Attta itu med odeklarerat arbete inom PHS-sektorerna genom att delta och engagera sig i de plattformar som inrättats samt i initiativ på EU-nivå och/eller nationell nivå genom att öka medvetenheten om de mest effektiva förfarandena.
  • Arbeta med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att samla in bästa praxis, bidra till kampanjer, forskning och partnerskap med relevanta intressenter och byråer (EU-OSHA).
  • Säkerställa socialt skydd genom att bedöma hur effektivt EU:s lagstiftning skyddar alla arbetstagare inom hälso- och sjukvården.
  • Främja professionaliseringen av sektorerna genom att inkludera PHS i EU:s kompetensagenda och liknande initiativ.

Initiativet banar väg för ökat värde, erkännande och professionalisering av en ständigt växande och efterfrågad sektor som - samtidigt som den sysselsätter nästan 10 miljoner människor - har några av de mest osäkra arbetsvillkoren. Minst en tredjedel av den totala arbetskraften inom PHS är odeklarerad.

8,5 miljoner arbetstagare är kvinnor, och mer än hälften av alla PHSarbetstagare har invandrarbakgrund. Dessa siffror är slående och visar på en mycket diversifierad och splittrad bransch som fortfarande är svår att reglera.

Kristjan Bragason, EFFAT:s generalsekreterare, sade: "Antagandet av en ny strategi är ett mycket lovande första steg för att se till att miljontals hushållsarbetare i Europa, som tillhandahåller viktiga tjänster till familjerna samtidigt som de bidrar till ekonomin, får den uppvärdering, det erkännande och den professionalisering de förtjänar. Ratificering och genomförande av ILO C189och säkerställande av att hushållsarbetare omfattas av EU-lagstiftningen är brådskande."

Marie Beatrice Levaux, EFFE:s ordförande, anser att "detta tvååriga åtagande kommer att främja erkännandet av PHS-sektorn på både EU-nivå och nationell nivå. EFFE har arbetat aktivt i ett decennium för att försvara privata hushåll som arbetsgivare och är stolt över denna viktiga prestation för att nå en strukturerad, kvalificerad och prisvärd arbetssektor som garanterar anständiga arbetsvillkor och sociala rättigheter för alla PHSarbetare."

Herwig Muyldermans, EFSI:s ordförande, välkomnade "erkännandet av varandras representativitet som arbetsmarknadsparter på EU-nivå inom PHS genom antagandet av detta gemensamma arbetsprogram. EFSI har under flera år aktivt arbetat för en strukturerad och starkare dialog på EU-nivå, och detta är ett stort steg i rätt riktning. Han uppmanar nu EU-institutionerna "att ge PHSarbetarna och arbetsgivarna det stöd de förtjänar för att föra PHS ut ur skuggorna".

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig sade: Detta gemensamma arbetsprogram är resultatet av vårt samarbete under och före Covid-19-pandemin. De frågor som hemtjänst- och PHS-personal står inför kan endast lösas genom en stark social dialog på alla nivåer. Som arbetsmarknadsparter inom PHS på europeisk nivå har vi åtagit oss att tillsammans ta itu med odeklarerat arbete, arbetskraftsexploatering och låg kollektivavtalstäckning.Denna sektoriella sociala dialog är ett utmärkt exempel på hur olika organisationer kan samarbeta, utforma framtidens arbete och skapa rättvisa och hållbara lösningar för både anställda, tjänsteleverantörer och användare .

När den nya strategin är på plats kommer arbetsmarknadens parter att åta sig att hålla regelbundna möten och inleda de första åtgärderna för att uppnå relaterade mål i sina arbetsprogram och ta itu med eventuella ytterligare utmaningar genom ett gediget sektorsinriktat påverkansarbete.

 

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)