Arbetsgivare och arbetstagare uppmanar gemensamt Europeiska kommissionen att erkänna vårdpersonalens mångfald

29.09.22

Vård

EU-frågor

Arbetsgivare och arbetstagare uppmanar gemensamt Europeiska kommissionen att erkänna vårdpersonalens mångfald

Den europeiska vårdstrategin riskerar att utesluta några av de mest utsatta vårdpersonalen i första linjen. Under ett evenemang i Europaparlamentet har arbetsgivare och arbetstagare som tillhandahåller personlig vård och omsorg i hemmet gemensamt uppmanat Europeiska kommissionen att rätta till detta. De stöds av parlamentsledamoten Sirpa Pietikäinen, Europaparlamentets rapportör med fokus på sektorn.

Samtidigt som de välkomnar den europeiska vårdstrategin slår nyckelaktörerna inom personlig vård och omsorg i hemmet tillsammans larm om några av de mer detaljerade detaljerna i strategin i dess nuvarande form. Särskilt skillnaden mellan hushållspersonal inom långtidsvård, hemvårdspersonal och andra hushållsarbetare kommer att få stora konsekvenser för redan mycket sårbara grupper av viktiga arbetstagare.

Denna distinktion skulle befästa ojämlikheten inom sektorn och lägga grunden för en tvådelad vårdpersonal. Trots en analys som stämmer överens med den verklighet som vårdaktörerna observerar på fältet, tar Europeiska kommissionens förslag till europeisk vårdstrategi inte upp behoven hos personer som arbetar med personlig vård och omsorg i hemmet, inklusive odeklarerade arbetstagare och papperslösa invandrare.

Deras uppmaning fick stort stöd i Europaparlamentet. Det är i linje med Europaparlamentets 2022 års INI-betänkande, där det framhålls att kommissionen måste erkänna sektorerna för personliga tjänster och hushållstjänster. Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa tillgången till och överkomliga priser på barnomsorgstjänster, långtidsvårdstjänster samt anständiga arbetsvillkor för alla arbetstagare som tillhandahåller direkta och indirekta omsorgstjänster i privatpersoners hem.

Enligt parlamentsledamot Sirpa PIETIKÄINEN, medföredragande för 2021/2253: "PHS-personal är en ovärderlig del av vårdtjänsterna, och utan dem skulle våra vårdsystem vara i fara om de inte fungerade. Den stora majoriteten av PHS-personal är kvinnor, vilket gör detta till en jämställdhetsfråga också. För att förbättra PHS-arbetarnas situation behöver vi en tydlig definition av deras arbete och anständiga löner för alla vårdare inom sektorn."

Tillsammans med EFFAT, EFFE och EFSI utgör UNI Europa arbetsmarknadens parter inom sektorn för personliga tjänster och hushållstjänster (PHS). PHS-parterna beseglade sitt åtagande för ett ökat erkännande av PHS-sektorerna genom att anta ett gemensamt arbetsprogram för 2022-2023 och erkänna varandra som arbetsmarknadsparter den 10 mars 2022. Läs deras gemensamma rekommendationer om den europeiska vårdstrategin.

Möten och evenemang

2022

07

Dec

Kvinnor i europeisk film: gör vi framsteg?

Media, underhållning och konst

Onlinepanel - Presentation av de senaste kvantitativa och kvalitativa studierna

17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet