EPOC-nätverksevenemang: Sektoriell organisering i Finland

05.04.23

EPOC

Organisera

EPOC-nätverksevenemang: Sektoriell organisering i Finland

Under de senaste månaderna har fackföreningarna i Finland kämpat för att få till stånd kollektivavtal inom olika sektorer. De finska fackföreningarna har reagerat kraftigt med omfattande stridsåtgärder, vilket till slut ledde till betydande eftergifter, och flera sektorsavtal med stora löneökningar för arbetstagarna har ingåtts under de första månaderna av 2023. Denna kamp kom dock inte från ingenstans. Under en längre tid har arbetsgivare i flera länder - inklusive Finland - som traditionellt sett har förknippats med starka sektoriella kollektivavtalsförhandlingar "prövat lyckan". Från finanskrisen till pandemin och nu en levnadskostnadskris har många organiseringskampanjer som fackföreningar i Europa har genomfört under de senaste åren konfronterats med arbetsgivare som försöker undergräva kollektivförhandlingarna. Som rörelse får vi inte tillåta att detta sker.

EPOC inrättades 2019 för att samarbeta med anslutna fackföreningar och hjälpa dem att försvara, utvidga och (åter)bygga upp kollektiva förhandlingar inom sektorn. Den senaste kampen i Finland är inte bara ett utmärkt exempel på varför detta är så viktigt, utan visar också hur viktigt det är att alla våra fackföreningar har tydliga och välutvecklade strategier för organisering och kollektivförhandlingar, samt starka team för att genomföra dem. Organisering och facklig förnyelse är viktigt för alla fackföreningar, oavsett hur väletablerade de är.

Detta evenemang i EPOC-nätverket kommer att diskutera ursprunget till attacken mot kollektivavtalen i Finland och kartlägga fackföreningarnas svar, inklusive utsikterna för framtiden.

Program

  • Välkommen från UNI Europa Regionalsekreterare Oliver Roethig
  • Interventioner från UNI-anslutna organisationer:
    • Mikko Siljander, Palvelualojen ammattiliitto (PAM)
    • Mika Häkkinen, Teollisuusliitto
  • Öppen diskussion

 

Det här är ett hybridarrangemang: Zoom och personligen (UNI Europa offices, Rue Joseph II 40, 1000 Bruxelles)

Datum: Tisdag 18 april, 14:00-15:30 CET

 

REGISTRERINGSLÄNK

 

**Eventet kommer att hållas på engelska, men om du har önskemål om tolkning kan du kontakta Ben Egan, UNI Europa organiseringschef. ben.egan@uniglobalunion.org **

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)