EU vidtar åtgärder mot grundlösa rättsliga hot som används för att stoppa strejker

27.02.24

EU-frågor

Arbetsgivare och vissa regeringar som använder besvärande rättsliga hot för att försöka stoppa strejker och sätta munkavle på arbetstagare och fackföreningar kan i framtiden få böter enligt ett nytt EU-direktiv som Europaparlamentet godkände i dag.

EU vidtar åtgärder mot grundlösa rättsliga hot som används för att stoppa strejker

Företag använder allt oftare SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) i ett försök att skrämma arbetstagare och deras fackföreningar. 161 sådana fall inleddes under 2022 jämfört med 4 under 2010, enligt forskning från CASE Coalition.

Majoriteten av fallen avskrivs, dras tillbaka eller förlikas, men först efter utdragna förfaranden som orsakar betydande ekonomiska och psykologiska konsekvenser för de drabbade.

Taktiken används främst för att tysta journalister, som Daphne Caruana Galizia, som stod inför 48 sådana stämningar när hon mördades 2017.

Företagen använder också SLAPPS för att förhindra eller bestraffa åtgärder från arbetstagare och fackföreningar:

  • Frankrike: Tre fackliga aktivister stämdes utan framgång för ärekränkning efter att ha kritiserat dåliga arbetsvillkor bland utländska arbetstagare inom jordbruket.
  • Finland: En laglig strejk bland Finnairs anställda avbröts efter att ha blivit föremål för en rättslig prövning av arbetsgivaren. En domstol fann därefter att åtgärden var olaglig. Finnair betalade därefter 50.000 euro till det berörda fackförbundet samt rättegångskostnader.
  • Kroatien: Det offentliga TV-bolaget HRT inledde rättsliga förfaranden mot ordförandena för journalisternas fackföreningar mellan juldagen och nyårsafton 2019 och krävde 67 000 euro i böter.

Kompensation

Efter en lång kampanj ledd av CASE Coalition, som EFS är en del av, fick anti-SLAPP-direktivet idag sitt slutliga godkännande av Europaparlamentet.

Det kommer att införas särskilda skyddsåtgärder i domstolsförfaranden för att skydda dem som utsätts för oegentliga stämningar i gränsöverskridande mål och för att avskräcka potentiella kärandeparter från att använda sig av sådana metoder.

Det innebär bland annat att uppenbart ogrundade fall kan avvisas i förtid och att SLAPP-målsägare kan få ekonomisk ersättning för skador.

Direktivets tillämpningsområde skyddar uttryckligen fackföreningar och utövandet av rätten till förenings- och mötesfrihet.

Möten och evenemang

2024

14

Maj

PHSDialogue-projektet: 1:a plenarsessionen i den sociala dialogen om PHS i Bryssel den 14 maj

14 maj 2024, 9h-16h CET | UNI Europa & EFSI-kontoren i Bryssel

- Gemensamt förberedande möte med UNI och EFFAT (förmiddag, UNI Europa )
- 1:a plenarsessionen i PHS sociala dialog (eftermiddag, EFSI:s kontor)

UNI Care Europas medlemsförbund kan anmäla sig med hjälp av anmälningsformuläret nedan.

22

Maj

Skyddad: Handel och turism EWC-nätverk - 22 maj 2024

Handel

22

Maj

Handel och turism EWC-nätverksmöte