Europeiska kommissionen måste avvisa Amazons försök att få konkurrensutredningen att spåra ur

Europeiska kommissionen måste avvisa Amazons försök att få konkurrensutredningen att spåra ur

Amazon försöker stoppa Europeiska kommissionens undersökning av sina konkurrensmetoder. Tillsammans med en koalition av organisationer för det allmänna intresset under ledning av Balanced Economy Project har UNI Europa uppmanat Europeiska kommissionen att avvisa Amazons ultimatum.

Efter att Europeiska kommissionen meddelat att den skulle utreda Amazon för metoder som undergrävde den rättvisa konkurrensen försökte Amazon göra en affär. Företaget föreslog att kommissionen skulle lägga ned sin undersökning och i gengäld skulle företaget förbinda sig till vissa punkter.

EU-kommissionen reagerade med rätta genom att publicera Amazons förslag till avtal och öppna det för allmänheten att kommentera. Tillsammans med Balanced Economy Project och en koalition av organisationer för det allmänna intresset har UNI Europa lämnat synpunkter på Europeiska kommissionens begäran om kommentarer.  

Den analys som lagts fram visar att de villkor som Amazon har ställt upp inte är verkliga åtaganden. Amazon gör inte mycket mer än att "åta sig" att följa kommande EU-lagstiftning.

"Amazon måste följa regeringarnas regler, inte tvärtom. Vi är stolta över att tillsammans med Balanced Economy Project och systerorganisationer avslöja Amazons manöver för den billiga distraktion den är. Vi vägrar att låta Europa förvandlas till ett vilda västern. Amazons högsta ledning måste fås att förstå att lagar inte är frivilliga och att de inte heller får skapa dem. Om de har brutit mot lagen måste de hållas ansvariga. Det enda sättet att avslöja sanningen om detta enormt mäktiga företag är genom en djupgående utredning med EU-institutionernas hela tyngd bakom sig", säger Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa.

Den verkliga kostnaden för Amazons konkurrensbegränsande trick

Med en rad nya utredningar, rättsfall och koncentrationsförbud har Europeiska kommissionen förstärkt sitt välbehövliga skydd för rättvis konkurrens. För närvarande bedömer Europeiska kommissionen dock om företag följer konkurrenslagstiftningen endast utifrån den inverkan på priset som detta har. UNI Europa uppmanar Europeiska kommissionen att i sina bedömningar ta hänsyn till den verkliga samhällskostnaden för konkurrensbegränsande beteenden.

"När Amazon undergräver rättvis konkurrens och vinner marknadsandelar utökar företaget också sin konfliktfyllda arbetsstrategi. Detta mammutföretag sätter ett enormt tryck nedåt på arbetsvillkoren för människor i hela EU. Europeiska kommissionen måste visa att den har medborgarnas intressen i fokus och ta hänsyn till denna direkta påverkan", sade Oliver Roethig.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)