Europeisk dag för en arbetsfri söndag

03.03.23

Handel

Arbetstid

Synkroniserad kvalitetsvila för att förbättra arbetstagarnas psykiska hälsa.

Europeisk dag för en arbetsfri söndag

Med anledning av den europeiska dagen för en arbetsfri söndag den 3 mars 2023 påminner Europeiska söndagsalliansen om det akuta behovet av synkroniserad kvalitativ och social vilotid för arbetstagare för att de ska kunna bevara sin mentala hälsa.

Varje arbetstagare har rätt till arbetsförhållanden som respekterar hans eller hennes hälsa, säkerhet och värdighet. Varje arbetstagare har rätt till en begränsning av den maximala arbetstiden, till dygns- och veckovila och till årlig betald ledighet.

Artikel 31 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna

Veckovilan omfattar inte bara den mängd tid, dvs. en arbetsfri dag, utan också den kvalitet av denna vila. En arbetsfri dag måste göra det möjligt att kombinera både personlig vila och social samvaro. Människor är verkligen sociala varelser, en del av ett samhälle, och deras mellanmänskliga relationer spelar en viktig roll för balansen mellan arbete och privatliv, välbefinnande och återhämtning från arbetet. Om vilotiden kan organiseras som synkroniserad vilotid ger detta individen möjlighet att tillbringa tid med sina familjemedlemmar, vänner eller jämnåriga, eller kollektiva sociala gemenskaper, som kan omfatta volontärarbete, gudstjänst, fritid och idrott. En gemensam vilodag under veckan är en förutsättning för en sund balans mellan arbete och privatliv och för att återhämta sig från den dagliga stressen.

Dessutom är fenomenet ensamhet en växande och aldrig tidigare skådad realitet i Europa, vilket har en negativ inverkan på balansen mellan arbete och privatliv och arbetstagarnas välbefinnande. Ensamhet och social utslagning har också konsekvenser på kollektiv nivå. I en nyligen publicerad rapport om vetenskap för politik, som publicerades av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC), Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data betonar att "forskning visar att ensamhet och social isolering har skadliga återverkningar på den psykiska och fysiska hälsan, liksom betydande konsekvenser för den sociala sammanhållningen och förtroendet för samhället". Synkroniserad vilotid är ett effektivt verktyg för att motverka ensamhet.

År 2020 kände sig 25 % av EU-medborgarna ensamma mer än hälften av tiden.

Ensamhet i EU. Insikter från undersökningar och data från media på nätet

I september förra året meddelade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt tal om tillståndet i unionen att ett initiativ om psykisk hälsa kommer att tas år 2023. Inom ramen för detta initiativ uppmanar Europeiska söndagsalliansen intresserade beslutsfattare och intressenter att också beakta betydelsen av kvaliteten på synkroniserad vilotid för arbetstagarnas psykiska hälsa, inte minst för att främja debatten om inrättandet av en gemensam veckovis vilodag på EU-nivå för alla medborgare.

Europeiska söndagsalliansen är ett brett nätverk av mer än 100 nationella söndagsallianser, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, organisationer i det civila samhället, kyrkor och religiösa samfund som arbetar för att öka medvetenheten om det unika värdet av synkroniserad fritid för våra europeiska samhällen.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)