Den europeiska tryck- och pappersindustrin enas mot "digital only"-strategin i lagstiftningen

Ett gemensamt uttalande från UNI Europa Graphical, Intergraf, Cepi, FEPE och IndustriAll Europe som uttrycker sin oro över det ökande främjandet av digitala dokument och kommunikation som standardalternativ i europeisk lagstiftning.

Den europeiska tryck- och pappersindustrin enas mot "digital only"-strategin i lagstiftningen

De europeiska arbetsmarknadsparter som företräder företag och arbetstagare inom tryck- och papperssektorn, Intergraf, Cepi, UNI Europa Graphical, FEPE och IndustriAll Europe, har gjort ett gemensamt uttalande där de uttrycker sin oro över att digitala dokument och digital kommunikation i allt högre grad lyfts fram som standardalternativ i europeisk lagstiftning.

Under de senaste åren har Europeiska kommissionens betoning av den digitala omställningen i olika EU-lagstiftningar lett till hänvisningar till avskaffandet av tryckta pappersprodukter. Till exempel i samband med industriprodukter, medicinska produkter och annan konsumentinformation. Författarna till det gemensamma uttalandet betonar att även om de inser vikten av digital övergång är det viktigt att komma ihåg att "digital by default" eller "endast digital" inte är neutrala strategier. Tryckta medier är oumbärliga för en inkluderande digital övergång som respekterar allas grundläggande rätt till tillgång till information. Print bidrar också positivt till inkludering och utbildning.

Inkludering och pedagogiska fördelar med tryck

Främjandet av digital teknik framför tryckt papper kan leda till social utslagning, vilket särskilt drabbar äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med begränsade inkomster och personer som saknar grundläggande digital kompetens, mer än en tredjedel av EU:s medborgare. Flera studier har visat att läsning i tryckt form har pedagogiska fördelar och leder till bättre förståelse jämfört med digital läsning. Beslutsfattare bör ta hänsyn till att det inte är neutralt att urskillningslöst främja digital läsning framför tryckt läsning och att det i vissa fall till och med kan vara skadligt eftersom det kan skapa omfattande sociala och ekonomiska risker.

Hållbarhet för papper och tryck

Partnerna understryker hållbarheten och cirkulariteten hos papper och tryck, och betonar deras roll i den europeiska cirkulära ekonomin. Papper är baserat på förnybara råvaror, tillverkas huvudsakligen med förnybar energi och har en återvinningsgrad på 71,4 %.

Samtidigt är de digitala lösningarnas miljöpåverkan sällan erkänd. Digitala lösningar har en hög direkt energiförbrukning, bland annat genom användningen av datacenter och servrar, och bidrar till det växande problemet med elektroniskt avfall i EU. Trots att digitala lösningar erbjuder effektiv tillgång till information för mediekunniga personer med tillgång till internet, är de inte miljömässigt neutrala. Dessa uppgifter bör inte förbises i beslutsfattandet - om så sker vidmakthålls missvisande stereotyper mot papper som är skadliga för tryckta medier och deras branscher, och som inte är baserade på vetenskap.

Den tryckta sektorns ekonomiska betydelse

Strategin "digitalt först" har en negativ inverkan på tryckeribranschen, som spelar en avgörande roll för att skapa tillväxt, sysselsättning, demokrati, utbildning och inkludering. Den gradvisa försämringen av pappers- och tryckmarknaden som främjas eller underlättas av beslutsfattare äventyrar en industri som tillverkar många viktiga produkter och är avgörande för spridningen av kunskap och det fria utbytet av idéer.

Det ger makt åt stora, digitala företag, som ofta har sitt huvudkontor utanför EU, på bekostnad av lokala, små och medelstora företag.

Arbetsmarknadens parter uppmanar gemensamt EU:s beslutsfattare att överväga följande

  • EU:s beslutsfattare bör avstå från att införa en strategi med "digital som standard" eller "endast digital" i den europeiska lagstiftningen.
  • Print bör alltid beaktas samtidigt som digital kommunikation.
  • EU-lagstiftningen bör ta hänsyn till pappersprodukters ekologiska och återvinningsbara värde i samband med den nuvarande klimatförändringskrisen.
  • EU-lagstiftningen bör ta hänsyn till allt relevant, inklusive (i synnerhet) cirkularitet, inkludering och valfrihet.

Det gemensamma uttalandet med relevanta referenser finns tillgängligt nedan.

Laddare Laddar...
EAD:s logotyp Tar det för lång tid?

Ladda om Ladda om dokumentet
| Öppna Öppna i ny flik

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)