Lagstiftning mot strejker i Storbritannien - lägg den i papperskorgen!

27.01.23

Demokrati

Lagstiftning mot strejker i Storbritannien - lägg den i papperskorgen!

De europeiska fackföreningsfederationerna (ETUF) som företräder tiotals miljoner arbetstagare i alla länder och sektorer inom och utanför EU fördömer starkt den brittiska regeringens lagförslag om minimitjänster. Det måste dras tillbaka. 

Den konservativa regeringen i Storbritannien skapade en röra genom att vägra förhandla med arbetstagarna. Arbetstagarna kräver erkännande och anständiga löner och villkor samt ett svar på levnadskostnadskrisen. I stället för seriösa försök att förhandla fram en lösning på de pågående tvisterna om löner och personalstyrka för anställda inom den offentliga sektorn, driver den konservativa regeringen igenom ett nytt lagförslag som kommer att införa miniminivåer för anställda inom kollektivtrafik, hälsovård, utbildning, brand- och räddningstjänst, gränssäkerhet och kärnkraftsavveckling. Lagstiftningen kommer att omfatta möjligheten att strejkande kan avskedas om de inte följer uppmaningar att arbeta. 

Storbritannien är redan ett land med mycket strikta regler för röstning och röstningströsklar. Detta motsäger argumentet att de anpassar sig till resten av kontinenten. Järnvägsfackföreningar har till exempel vidtagit stridsåtgärder mot löner, nedskärningar och ändringar av arbetsvillkor. Årtionden av järnvägsprivatisering har inte bara äventyrat arbetsvillkoren utan även kvaliteten, säkerheten och frekvensen på järnvägstrafiken i Storbritannien. Detta förklarar varför den senaste strejkvågen har fått ett brett stöd från de brittiska medborgarna. I stället för att ta itu med de grundläggande orsakerna till denna massiva protest och gå vidare med att åternationalisera järnvägssystemet har den brittiska regeringen beslutat att hindra en grundläggande facklig rättighet. Detta är en kamp för demokratin, och europeiska fackföreningar står helt bakom sina brittiska fackföreningar. 

Jämfört med andra länder i Europa har Storbritannien några av de mest drakoniska strejkrättigheterna. I stället för att ytterligare begränsa fackföreningarnas rättigheter bör den brittiska regeringen sträva efter att öka dem! Förenade kungarikets regering upphävde nyligen förbudet mot att använda bemanningsföretag för att utföra skråväsendet. Detta är knappast ett sätt att inleda en konstruktiv förhandlingsprocess med arbetstagare och fackföreningar. 

Alla ETUF:er är solidariska med sina medlemsorganisationer i hela Storbritannien som uppmanar myndigheterna att verkligen erkänna det arbete som utförs av de sektorer som berörs av dessa påtvingade miniminivåer för tjänster. Vi uppmanar den brittiska regeringen att erkänna kollektiva förhandlingar som ett verktyg för att lösa konflikter.

EAEA, EFBWW, EFFAT, EFJ, EPSU, ETF, ETUCE, Euro-Cop, IndustriAll-Europa, UNI-Europa stöder starkt sina brittiska medlemsorganisationer. Förbunden uttrycker sin solidaritet med den aktionsdag den 1 februari som utlysts av TUC och som kommer att leda till många protester runt om i landet och till samordnade strejker inom olika sektorer.

Möten och evenemang

2023

26

Sep

-

26

Sep

Private Equity inom kritiska tjänster: en endagskonferens

Vård

Rengöring/säkerhet

Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Bryssel

Tid: 09:00 - 16:30 CET

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.