Europeiska företagsråd - viktig omröstning i EU-parlamentet

Europeiska företagsråd - viktig omröstning i EU-parlamentet

Europaparlamentets ledamöter ska rösta om ett initiativbetänkande om översynen av direktivet om europeiska företagsråd (EWC). UNI Europa, tillsammans med europeiska fackföreningar, uppmanar dem att rösta för och anta betänkandet.

De europeiska företagsråden är viktiga. Syftet med dessa strukturer är att få arbetstagarna att delta i den strategiska beslutsprocessen i det multinationella företag som de arbetar för. Om de genomförs på rätt sätt kan de spela en avgörande roll för att skydda arbetstagarnas rättigheter, garantera företagens och de offentliga tjänsternas långsiktiga hållbarhet samt rättvis föregripande och hantering av förändringar. Dialog på nivån för ett europeiskt företagsråd är avgörande för att hantera utmaningar som de facto är transnationella, t.ex. digitalisering, minskade koldioxidutsläpp och de nu framväxande industriella konsekvenserna av kriget i Ukraina och energipris-krisen. Demokrati på arbetsplatsen banar också väg för demokrati i våra samhällen, vilket är desto mer nödvändigt i en tid av ökande populism och politiska idéer från extrema högerkrafter.

I praktiken är det dock inte alltid möjligt att följa bokstaven och andan i EU-lagstiftningen om information, samråd och deltagande för arbetstagarna, och påföljderna är inte heller tillräckligt effektiva eller starka för att avskräcka ledningen från att inte följa den. Det finns för närvarande så låga böter som 23 euro (Malta) eller 30 euro (Litauen) per arbetstagare för multinationella företag med miljardintäkter som bryter mot rättigheterna i sina europeiska företagsråd. Det är alltför ofta en utmaning att få de grundläggande rättigheterna i de europeiska företagsråden att gälla, eftersom det i många fall fortfarande är nästan omöjligt att försvara rättigheterna i domstolarna.

Europaparlamentariker Dennis Radtke efterlyser i sitt betänkande ett bättre genomförande av den rättsliga ramen och kräver grundläggande krav som lämpliga sanktioner, inklusive ett tillfälligt upphävande av ett ledningsbeslut när informations- och samrådskrav inte respekteras, samt en tydligare definition av gränsöverskridande frågor och en effektiv tillgång till rättslig prövning för europeiska företagsråd och särskilda förhandlingsorgan. Med utgångspunkt i flera forskningsresultat som visar den positiva effekten av fackligt stöd till de europeiska företagsråden, förespråkar Radtke i sitt betänkande också att fackliga experter ska hjälpa de europeiska företagsråden.

Omröstningen i Europaparlamentet var planerad till den 19 januari. Den har nu skjutits upp. UNI Europa är fast besluten att se till att omröstningen och denna viktiga lagstiftning genomförs. 

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård