Europeiska året för kompetens: Den sociala dialogen som drivkraft framåt

EU:s sektoriella arbetsmarknadsparter för bemanningsföretag enas om åtaganden och gemensamma rekommendationer om utbildning för inkluderande och motståndskraftiga arbetsmarknader.

Europeiska året för kompetens: Den sociala dialogen som drivkraft framåt

Ladda ner pdf-filen här.

I en föränderlig arbetsvärld har färdigheter blivit den nya valutan - den viktigaste tillgången som arbetstagare behöver för att vara anställningsbara på lång sikt. Inom bemanningsbranschen är tillgången till utbildning särskilt kritisk, eftersom kvalifikationsnivåerna för bemanningsarbetare varierar kraftigt mellan olika länder och eftersom bemanningsarbetarna till övervägande del är unga.

Europeiska kompetensåret är ett välkommet initiativ för att ta itu med den ökande bristen på arbetskraft i Europa och främja en motståndskraftig arbetsmarknad. För att det ska bli en framgång för både arbetstagare och företag i Europa lägger World Employment Confederation-Europe och UNI-Europa, som branschvisa arbetsmarknadsparter för bemanningsföretag, fram följande åtaganden och rekommendationer.

Åtaganden från de sektoriella arbetsmarknadsparterna

  1. World Employment Confederation-Europe och UNI-Europa stöder Europeiska året för kompetens och är fast beslutna att bidra till debatter, evenemang och åtgärder på nationell nivå för att främja utbildning och kompetenshöjning.
  2. Effektiv tillgång till utbildning och kompetenshöjning kan bäst uppnås genom social innovation. Därför har EU:s sektorsvisa arbetsmarknadsparter åtagit sig att under 2023-2024 genomföra ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt med stöd av Europeiska unionen, med inriktning på att stödja de nationella arbetsmarknadsparterna, särskilt i Öst- och Sydeuropa, i att införa socialt innovativa metoder för kompetenshöjning och utbildning.
  3. Eftersom kompetens och utbildning blir allt viktigare i samband med den digitala och gröna övergången kommer World Employment Confederation-Europe och UNI-Europa att arbeta tillsammans med sina medlemmar och medlemsorganisationer för att förbättra tillgången till den kompetens som krävs för dessa övergångar.
  4. Som också framgår av ett projekt som genomförts av World Employment Confederation-Europe och UNI-Europe[1] kan sektorn dra nytta av erfarenheterna från en rad olika socialt innovativa projekt som redan genomförts av bemanningsbranschen och arbetsmarknadens parter inom sektorn på nationell nivå, t.ex. projektet med öppna märken i flera europeiska länder, Learn4job i Belgien och Grand Ecole de l' Alternance i Frankrike.
  5. Bemanningsbranschen i Europa har åtagit sig att underlätta tillgången till kompetenshöjning och utbildning för bemanningsanställda, framför allt genom utbildningsprogram på bemanningsföretagens nivå, system för dubbelt lärande och tvåpartsutbildningsfonder. Enligt en nyligen genomförd undersökning från World Employment Confederation får 330 000 arbetstagare i Italien och 15 147 arbetstagare i Schweiz utbildning varje år. 380 000 utbildningsprogram har genomförts i Frankrike under 2022 för arbetstagare i bemanningsföretag.

Gemensamma rekommendationer från de sektoriella arbetsmarknadsparterna till EU:s beslutsfattare och nationella regeringar

  1. Stärka icke-formellt och informellt lärande och erkännandet av tidigare lärande. Värdera den roll som tvåpartsutbildningsfonder som inrättats inom bemanningsbranschen spelar när det gäller att erbjuda utbildning, inlärningsmöjligheter samt rådgivning och ekonomiskt stöd till bemanningsanställda. Det bör erkännas att tvåpartsutbildningsfonder måste bygga på konstruktiva sociala partnerskap och kollektivavtal och att dessa är starkt kopplade till den specifika arbetsmarknadskontexten i de länder där fonderna inrättas.
  2. Engagera sektorn för bemanningsföretag i initiativ inom ramen för Europeiska året för kompetens som syftar till att främja matchning på arbetsmarknaden, kompetensinformation och utbildning, samt i de nationella planer som upprättats inom ramen för mekanismen för återhämtning och motståndskraft. Säkerställa lika tillgång till statliga system som tar hänsyn till pandemins effekter.
  3. Erkänna att en gynnsam miljö för övergångar på arbetsmarknaden, kompetens och utbildning måste bygga på att man värdesätter olika former av arbete, säkerställer lämplig reglering av bemanningsföretag och skräddarsydda arbetsmarknadspolitiska åtgärder - i linje med Europeiska kommissionens rekommendation från 2021 om effektivt aktivt stöd till sysselsättning (EASE) om effektivt och aktivt stöd till sysselsättning.

Dessa åtaganden och gemensamma rekommendationer kommer att följas upp av World Employment Confederation-Europe och UNI-Europa under Europeiska året för kompetens från den 9 maj 2023 till den 8 maj 2024 med det gemensamma målet att stödja arbetstagare på dynamiska, motståndskraftiga och inkluderande arbetsmarknader och hjälpa företag att hantera sina ekonomiska behov i tider av ökande brist på arbetskraft.

[1] Social innovation inom bemanningsbranschen (2020)

[2 ] World Employment Confederation (2022) Social Impact Report: Att övervinna bristen på arbetskraft

Möten och evenemang

2023

12

okt

-

12

okt

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Mer information om logistiken kommer närmare mötet.

12

okt

-

12

okt

Nätverksmöte för resebyråer och researrangörer (TATO) - ONILNE-möte

Handel

Detta möte kommer att hållas ONLINE (endast på engelska) den 12 oktober 2023 från 9.30 till 11.30 (CET)
Du hittar registreringslänken nedan

16

okt

-

16

okt

Kommittén för den branschvisa sociala dialogen Bemanningsföretag Plenarsammanträde

Bemanningsanställda