EU:s gemensamma rapport om sysselsättningen kräver starkare kollektiva förhandlingar

EU:s gemensamma rapport om sysselsättningen kräver starkare kollektiva förhandlingar

Europeiska kommissionen har upprepat sitt stöd för starkare kollektiva förhandlingar och social dialog i sitt förslag till gemensam sysselsättningsrapport 2023.

Alla EU:s medlemsstater uppmanas att "främja kollektiva förhandlingar, social dialog och ett lägligt och meningsfullt engagemang från arbetsmarknadens parter, även i samband med genomförandet av återhämtnings- och motståndskraftsplanerna och den europeiska planeringsterminen" .

Efter att EU antog direktivet om minimilöner i slutet av 2022 uppmanar EU nu medlemsstaterna att snabbt anta och genomföra det. I rapporterna föreslås därför att EU:s medlemsstater ska tidigarelägga genomförandet genom att redan vidta åtgärder för att främja kollektiva förhandlingar.

När det gäller goda exempel hänvisar rapporten till den ändrade lagstiftningen om kollektivavtal i Rumänien, Spanien och Estland.

UNI Europa Regionkommittén stöder kommissionens uppmaning att snabbt och beslutsamt vidta åtgärder för att främja kollektiva förhandlingar. EU:s medlemsstater kan göra detta genom att se över sina egna institutioner och initiativ för kapacitetsuppbyggnad för arbetsmarknadens parter.

Dags för åtgärder från EU:s sida

UNI Europa understryker dock att EU kan och bör vidta åtgärder även på egen hand. Enligt de nuvarande EU-reglerna kan offentliga utgifter genom offentlig upphandling inte användas flexibelt för att stärka kollektiva förhandlingar och demokrati på arbetsplatserna. Dessutom tilldelas hälften av alla offentliga kontrakt genom att man enbart tittar på det lägsta priset. Detta stimulerar en kapplöpning mot botten som leder till lägre löner och sätter press på kollektiva förhandlingar och demokrati på arbetsplatsen.

Det är dags att EU agerar och ändrar reglerna för offentliga utgifter så att myndigheterna aktivt uppmuntras att utveckla en politik som stärker kollektiva förhandlingar genom offentliga utgifter. Över 160 parlamentsledamöter instämmer i detta krav och uppmanar därför EU-kommissionen att "främja kollektiva förhandlingar, social dialog och ett meningsfullt deltagande av arbetsmarknadens parter i rätt tid, även i samband med offentlig upphandling" .

Möten och evenemang

2023

07

Jun

KOMMITTÉN FÖR DEN SOCIALA DIALOGEN INOM SEKTORN - MÖTE I ARBETSGRUPPEN FÖR INDUSTRIELL RENGÖRING

Rengöring/säkerhet

07

Jun

"Make Twin Transition" - nationell workshop i Sverige

Handel

08

Jun

"Inte längre osynlig": Att bygga en europeisk allians för dagstädning

Rengöring/säkerhet

Evenemang organiserat av UNI Europa Property Services med stöd av Friedrich Ebert Stiftung (FES).
Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (rum JDE/61) - Bryssel, Belgien
Tid: 9.00 - 16.30