Evenemangets höjdpunkter: Offentlig upphandling för att stärka kollektivavtalen

Evenemangets höjdpunkter: Offentlig upphandling för att stärka kollektivavtalen

Det finns en växande medvetenhet om behovet av att se till att de offentliga medlen inte leder till att de arbetande människorna hamnar på botten. UNI Europa och EFS anordnade nyligen ett evenemang med viktiga beslutsfattare inom EU. Företrädare från fyra stora grupper i Europaparlamentet talade till förmån för fackliga krav.

Den 2 maj 2023 öppnade Oliver Roethig halvdagsevenemanget med titeln Strengthening Collective Bargaining Through Public Procurement (Stärka kollektiva förhandlingar genom offentlig upphandling). Evenemanget samlade beslutsfattare från EU-institutionerna samt akademiker, fackförenings- och arbetsgivarrepresentanter. Det rådde konsensus i rummet om behovet av att öppna upp direktiven om offentlig upphandling för att ta itu med dess problem.

I och med antagandet av direktivet om tillräckliga minimilöner och kollektivavtal har EU:s medlemsstater nu ett tydligt mål. Varje land måste se till att villkoren och lönerna för 80 procent av arbetstagarna bestäms genom kollektiva förhandlingar. EU måste nu själv vidta åtgärder för att uppnå detta mål. EU:s regler för offentlig upphandling är ett idealiskt verktyg för att göra detta.

Hälften av alla offentliga upphandlingar i EU tilldelas enbart på grundval av lägsta pris. När lägsta pris sätts över alla andra villkor i offentliga upphandlingar, uppmuntras företagen att underskrida varandra i stället för att konkurrera om att leverera bättre tjänster och varor. En företrädare för EFCI, arbetsgivarorganisationen för städbranschen, lyfte fram några av de problem som arbetsgivarna står inför i branschen och hänvisade till den gemensamma deklaration som nyligen utfärdats tillsammans med UNI Europa.

Den nuvarande situationen är ohållbar och leder till ovärdiga förhållanden för arbetstagarna och undergräver kvaliteten på tjänsterna till allmänheten. Hotet om rättsliga åtgärder har en avgörande nedkylande effekt på införandet av sociala kriterier i offentlig upphandling. Lokala myndigheter hindras i sina åtgärder av hotet om att bli stämda av företag vars affärsmodell bygger på underprissättning av arbetskraft.

Det finns ett brett erkännande av behovet av att ändra EU:s direktiv om offentlig upphandling. Att se till att den offentliga upphandlingen stärker kollektiva förhandlingar är en prioritet för arbetstagarna och deras fackföreningar. Med tanke på EU-valet 2024 kommer UNI Europa att arbeta med politiska grupper i Europaparlamentet för att göra detta till en del av deras program för den kommande mandatperioden.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)