Att möta utmaningarna med Q-commerce och mörka stormarknader

06.04.22

Handel

Att möta utmaningarna med Q-commerce och mörka stormarknader

Livsmedel levereras till din dörr inom 15 minuter. Det är löftet från ett antal nya företag som tar leveransmodellen till detaljhandeln. För att uppfylla dessa löften etableras mörka stormarknader (små depåer med detaljhandelsvaror) i stadskärnor över hela Europa, från vilka cyklisterna hämtar de beställda varorna.

Större traditionella aktörer är också intresserade av marknaden för "snabbhandel" eller q-commerce genom riktade uppköp och samarbeten med de nya utmanarna. Den framväxande q-handelssektorn kan innebära allvarliga utmaningar för den traditionella detaljhandeln, för arbetsvillkoren och för den fackliga organiseringen inom handelssektorn.

Därför har UNI Europa lanserat ett dubbelt initiativ. För det första har man inrättat ett europeiskt fackligt nätverk för q-commerce med stöd av FES:s kompetenscentrum för arbetets framtid. Syftet är att samla in och dela information om den nationella utvecklingen, stärka varandra och identifiera samarbetsområden. Parallellt med detta samfinansierar UNI Europa ett forskningsprojekt med FEPS för att kartlägga utvecklingen inom sektorn, bedöma arbetsrelaterade frågor och identifiera potentiella fackliga strategier.

"Utvecklingen inom q-commerce-sektorn är potentiellt störande. Det här nätverket och forskningsprojektet kommer att ge de europeiska fackföreningarna möjlighet att ta fram lämpliga svar", förklarade Annika Flatten, UNI Europa Handelsdirektör.

Om ditt fackförbund berörs av q-commerce och ännu inte är involverat i detta initiativ, vänligen kontakta oss via e-post eller det här webbformuläret.

 

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)