Framåt genom kollektivförhandlingar November 2023

06.12.23

Framåt genom kollektivförhandlingar November 2023 

 

Framåt genom kollektiva förhandlingar

November 2023

 

 

 

 

 

Förhandling om social offentlig upphandling: "En lagändring skulle vara nödvändig"

 

  

Rättsosäkerhet är problemet, översyn är lösningen. Denna rungande uppmaning framkom under Europaparlamentets utfrågning som genomfördes av utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) den 25 oktober 2023.

Läs hela artikeln här.

 

 

Dela på Twitter
 

 

 

Europeiska fackföreningar mobiliserar till Bryssel mot åtstramningar

 

  

Den 12 december kommer arbetstagare och deras fackföreningar, inklusive UNI Europa och dess medlemsförbund, att samlas från hela Europa för att protestera mot återgången till europeiska åtstramningar i Bryssel.

Läs mer här.

 

 

Dela på Twitter
 

 

 

Amazon-arbetare från Italien, Tyskland och USA ansluter sig till GMB-strejkande i Coventry, Storbritannien

 

  

I ett uppsving av internationell solidaritet kommer Amazon-anställda från Italien, Tyskland och USA att ansluta sig till GMB-strejkande i Coventry, Storbritannien, denna Black Friday - allmänt kallad Make Amazon Pay Day - för att understryka det akuta behovet av att Amazon tar itu med sina allvarliga arbetsförhållanden och engagerar sig i rättvisa förhandlingar.

Läs hela artikeln här.

 

 

Dela på Twitter
 
 

 

 

Om du missade det

 

 

 

EU-parlamentets upphandlingsstudie: "Undanta kollektivavtal som en allmän regel"

 

Karta över elände: Exempel på offentligt finansierad exploatering av arbetstagare och lågkvalitativa tjänster

 

Jacobin publicerar intervju med PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen

 

UNI Europa och arbetsmarknadens parter undertecknar de första sektorsövergripande EU-riktlinjerna om avskaffande av våld och trakasserier

 

UNI Europa VD Peter Hellberg vald till ordförande för Unionen

 

Workshop om utveckling av förhandlingar mellan flera arbetsgivare: fokus på den finska handelssektorn

 

Städare går med i solidaritetsstrejk på Tesla i Sverige

 

Private equitys inverkan på arbetstagares rättigheter och kritiska tjänster

 

Mångfald och inkludering på audiovisuella arbetsplatser

 

 

Ny rapport: "Grönt, bana väg för socialt!"

 

Det belgiska ordförandeskapet kan använda offentlig upphandling som en "hävstång för att säkerställa respekten för sociala rättigheter"

 

UNI Europa står i solidaritet med de finska fackföreningarna

 

Europeiska handelsförbund väljer ledning och fastställer prioriteringar för de kommande åren

 

UNI kräver att finanssektorn inkluderas i det europeiska direktivet om due diligence och varnar lagstiftarna för att låta sig påverkas av den fula branschlobbyn

 

Italienska operaarbetare genomför landsomfattande strejker

 

Slutkonferens för det gemensamma projektet UNI Europa och COZZ: Att överbrygga klyftan

 

AI:s dubbla natur inom finanssektorn

 

 

 

 

KOMMANDE MÖTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst