Grafisk sektor analyserar utvecklingen av kollektivavtalen i samband med krig och hög inflation.

Grafisk sektor analyserar utvecklingen av kollektivavtalen i samband med krig och hög inflation.

UNI EuropaDen grafiska sektorn träffades återigen i Bryssel efter två år av Covid-pandemi för att diskutera kollektivavtal i ett scenario som domineras av hög inflation. Efter att ha analyserat kollektivavtalssituationen i 15 länder konstaterade kollektivavtalskonferensen att inflationen i de flesta fall ligger långt över löneökningarna, vilket undergräver familjernas köpkraft till den grad att vi kan tala om en levnadskostnadskris.

I likhet med andra branscher motsätter sig arbetsgivarna inom grafisk industri och förpackningsindustrin löneökningar som skulle bevara lönernas köpkraft. Samtidigt ökar samma arbetsgivare sina vinster genom att höja priserna mer än vad produktionskostnaderna ökar, vilket bidrar till en spiralformad inflation.

Det återkommande argumentet från arbetsgivarsidan att löneökningar för att hantera inflationen skulle driva upp priserna och driva inflationen ännu högre är att löneökningar som upprätthåller hushållens köpkraft lätt skulle kunna absorberas inom kostnadsstrukturen med liten inverkan på vare sig styckkostnader eller vinster.

I stället noterade konferensen att företagen vill utnyttja den kris som orsakats av Covid-pandemin och kriget i Ukraina för att öka sin andel av den genererade rikedomen på bekostnad av arbetstagarnas inkomster och familjernas köpkraft. Kort sagt försöker företagsledningarna dra nytta av den värsta pandemin på hundra år och ett extremt grymt och orättvist krig för att göra vinster och bygga ett mer orättvist samhälle.

Läs den senaste rapporten om kollektivavtalstrender

Konferensens uttalande kan läsas nedan:

Laddare Laddar...
EAD:s logotyp Tar det för lång tid?

Ladda om Ladda om dokumentet
| Öppna Öppna i ny flik

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)