Med GDPR kräver Amazon-anställda datatransparens

14.03.22

Handel

Amazon

Med GDPR kräver Amazon-anställda datatransparens
Amazon-lagerarbetare från Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen och Slovakien lämnade in en begäran om tillgång enligt artikel 15 i GDPR på måndagen för att få reda på hur teknikjätten behandlar arbetstagarnas personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Arbetstagarna har fått stöd av UNI Global Union, den internationella federationen av tjänstefackföreningar och den icke-statliga integritetsorganisationen "noyb.eu". 
 

Amazon-anställda kräver sina uppgifter 🔓👀

Lagerarbetare på Amazon i Tyskland, Storbritannien, Italien, Polen och Slovakien vill veta vilka uppgifter företaget har om dem och hur de använder dem. För att få reda på detta har de lämnat in en begäran om tillgång till uppgifter.

Världen tittar på: Europaparlamentets ledamöter Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Kim van Sparrentak och Leïla Chaibi stöder arbetstagarna.

Arbetstagarna är än så länge ovetande om hur deras data används, trots att Amazon använder sofistikerade system för att övervaka arbetsflöden. Med stöd av deras nationella fackföreningar, UNI och noyb.eu, använder de nu sina GDPR-rättigheter för att få tillgång till de uppgifter som Amazon samlar in om dem och hur de används.

Amazon har en månad på sig att svara och fullt ut redovisa sin behandling av arbetstagarnas personuppgifter.

Skriven av UNI Europa den måndag, mars 14, 2022

 
 
"Amazon må vara ett av de största företagen i världen, men de kan inte använda våra uppgifter för att mata en algoritm och sedan börja avskeda folk till höger och vänster eller göra vad de vill med våra uppgifter. Som arbetstagare har vi rätt till integritet och vi har rätt att veta", säger Andreas Gangl, förtroendeman för det tyska facket ver.di och en av dearbetstagaresom lämnat in begäran. 
 
Arbetstagarna är än så länge ovetande om hur deras data används, trots att Amazon använder sofistikerade system för att övervaka arbetsflöden. Amazon har en månad på sig att svara och helt avslöja sin behandling av arbetstagarnas personuppgifter. 
 
"Kombinationen av Amazons glupska aptit på data och dess antifackliga beteende är djupt oroande", sadeChristy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union.."Detta är ett företag som vi vet har spionerat på anställda, och arbetstagare har rätt att veta om video- och ljudinspelningar;information om sociala nätverk, medlemskap i fackförening eller andra uppgifter som Amazon samlar in används mot dem i strid med EU:s integritetslagar."
 
Amazon spionerar på anställda. Interna dokument från nationella fackföreningar bekräftar att Amazon utför viss övervakning av sina anställda. Det står till exempel klart att företaget genomför bakgrundskontroller av arbetstagare och ständigt övervakar deras arbetsprestationer med hjälp av en rad olika invasiva verktyg.
 
Arbetstagarna lämnas i ovisshet. Vad händer med uppgifterna? Arbetstagarna får lite eller ingen information om den intensiva spårning som formar deras verklighet i Amazon-lagret dag ut och dag in. De vet inte vilken typ av information som samlas in, i vilket syfte och vem den delas med. Arbetstagarna vet inte om det finns en integritetspolicy, än mindre om någon form av automatiserat beslut om deras framtid i lagret fattas på grundval av spårningsdata.
 
GDPR för att belysa databehandling. Enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR har alla EU-medborgare rätt att få information om behandlingen av sina personuppgifter. I en gemensam strategi har Amazons lagerarbetare från fem europeiska länder nu lämnat in begäran om tillgång till uppgifter för att klargöra om företaget använder arbetstagarnas uppgifter för att främja omänskliga arbetsförhållanden och osäkra produktivitetsnivåer.
 
"Detta är ett klassiskt fall av informations- och kontrollasymmetri. På ena sidan har vi ett privat företag som samlar in enorma mängder personuppgifter och på andra sidan har vi individer som är fångade i strömmen och ekonomiskt beroende av sina jobb. Vi försöker häva denna obalans genom samordnade ansökningar om tillgång. - Stefano Rossetti - dataskyddsjurist på noyb.eu  
 
Amazon har tidigare försummat arbetstagarnas rättigheter. Enligt Amazon Panopticon - UNI Global Unions rapport om Amazons påträngande och allomfattande övervakningssystem för anställda på Amazon - döljer Amazons mycket invasiva och ultrasnabba leveransprocess skadliga effekter på sina 1,3 miljoner anställda. Anställda övervakas och utvärderas obevekligt och utsätts för högtryck och uppslitande förhållanden. Denna modell är så omänsklig att när New York Times nyligen rapporterade, "Amazon förbrukar sina anställda så snabbt att cheferna är oroliga för att de ska få slut på folk att anställa.." Bloomberg News rapporterade också att Amazons chaufförer har "sparkats av appen" för mindre missöden som en riktig chef skulle ha ignorerat.
 
UNI Global Unionen har länge varit en förespråkare för etisk datainsamling och algoritmisk hantering. År 2017 tog den globala fackföreningen utfärdade principer för att reglera data på arbetsplatsen. och har lanserat en initiativ för att stävja missbruk av hantering genom algoritmer genom kollektivavtal. UNI Global Union representerar mer än 20 miljoner arbetstagare i 150 länder och drivs av ansvaret för att se till att kompetens- och tjänstejobb är anständiga jobb och att arbetstagarnas rättigheter skyddas, inklusive rätten till facklig representation och kollektiva förhandlingar.
 
noyb.eu - Europeiskt centrum för digitala rättigheter. Den ideella föreningen noyb.eu är engagerad i den rättsliga tillämpningen av europeiska dataskyddslagar. Hittills, noyb mer än 600 ärenden mot ett stort antal avsiktliga överträdelser - däribland företag som Google, Apple, Facebook och Amazon. Mer än 4 600 stödjande medlemmar finansierar arbetet för noyb.eu.
 

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård