Förberedelser för bilhandlare

25.11.22

Handel

Förberedelser för bilhandlare

Ny forskning beställd av UNI Global Unionens handelssektor belyser de utmaningar som bilhandlare står inför på grund av den förändrade dynamiken inom bilhandeln och ökningen av tillverkare som säljer direkt till allmänheten. Resultaten visar att facklig representation och kollektiva förhandlingar är viktigare än någonsin för att säkerställa en rättvis övergång för bilhandlare.

Några av de viktigaste slutsatserna i forskningsrapporten med titeln "Transformations in Automotive Retail" är följande:

  • En stor arbetsstyrka: Det finns en stor arbetsstyrka inom bilhandeln, som för närvarande tar en allt större del av jobben inom bilindustrin som helhet. I Japan och EU är till exempel antalet anställda inom bilförsäljning och tjänster större än antalet anställda inom biltillverkning. I Japan arbetar 890 000 personer inom tillverkningsindustrin, medan en miljon personer arbetar inom bilförsäljning och tjänster, varav 571 000 är direkt anställda inom detaljhandeln.
  • Effekterna av Covid-19-pandemin: Den globala försäljningen av lätta fordon minskade med 13,4 % 2020 jämfört med 2019 och en fullständig återhämtning förväntas inte ske förrän 2024 på global nivå. Dessutom kommer många marknader i den globala nordliga världen, inklusive USA, Väst- och Centraleuropa och Japan, fortfarande att ha lägre försäljningsvolymer även i mitten av 2020-talet jämfört med tiden före pandemin, medan Kina, Indien och ASEAN-länderna kommer att leda den globala återhämtningen med en stabil och stadig ökning av försäljningen.
  • Elektrifiering: Full elektrifiering sker mycket snabbare än beräknat med 4,8 miljoner batterielektriska fordon sålda 2021 medan laddhybriderna når 1,8 miljoner sålda Ett av tre nya fordon förväntas vara halv- eller helelektriska 2028.
  • Service och marknaden för begagnade bilar : Eftersom elbilar har färre delar kräver de mindre eftermarknadstjänster, inklusive reparationer. Det uppskattas att bilägarnas utgifter för reservdelar efter försäljningen kommer att minska med 40 procent, vilket kan ha en negativ inverkan på reparations- och återförsäljningstjänsterna. Den massiva tillväxten på marknaden för begagnade bilar förväntas dock kompensera de negativa effekterna av elektrifieringen på kort och medellång sikt.
  • Ytterligare tillväxt i onlineförsäljningen: Biltillverkarna uppskattar att nästan 80 procent av alla köp av nya fordon - exklusive provkörningar - kommer att genomföras online år 2030. Dessutom förväntas andelen onlineförsäljning på marknaden för begagnade bilar nå 18 procent i USA och nästan 10 procent i Europa.
  • En ny modell för bilförsäljning: Tesla är pionjär i en ny modell för bilförsäljning som bygger på ett direktförsäljningsnätverk utan bilhandlare från tredje part och med en stor övergång från ett fysiskt försäljningsnätverk till onlineförsäljning. Många andra ledande företag som Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW, Stellantis, Toyota, Volvo och Ford tillämpar samma strategi genom att ersätta oberoende bilhandlare med egna försäljningsnätverk. Enligt en uppskattning kommer 40 procent av de nya bilarna att säljas direkt till kunderna av tillverkarna år 2030.
  • Mindre men mer direkt sysselsättning: Denna nya modell förväntas leda till en minskning av den totala sysselsättningen inom bilhandeln med 3-7 procent och utlösa en stor förändring av sysselsättningen. I och med att direktförsäljningsmodellen utökas beräknas biltillverkarnas andel av den totala sysselsättningen inom bilåterförsäljningen öka från 10 procent till 25 procent. En betydande omfördelning av sysselsättningen mellan återförsäljare och biltillverkare kan vara ett större problem än den totala förlusten av arbetstillfällen inom bilåterförsäljningssektorn.
  • Fusioner, förvärv och "mega bilhandlare": Det är mycket möjligt att fusioner och förvärv kommer att accelerera eftersom miljön blir alltmer utmanande för små företag. Mega bilhandlare kommer att uppstå genom sammanslagningar av oberoende bilhandlare, eftersom det ökande trycket från biltillverkarna tvingar de konventionella bilhandlarna att hitta bättre strategier för att överleva.
  • Kompetensförändringar: Förändringarna inom sektorn kommer också att omdefiniera arbetsbeskrivningen och de färdigheter som krävs för anställda inom bilhandeln och göra facklig representation och kollektiva förhandlingar viktigare än någonsin för att säkerställa en rättvis övergång för bilhandlare.

UNI Commerce Car Dealers Network bildades för två år sedan på förslag av UNI:s japanska medlemsorganisation JAW (Confederation of Japan Automobile Workers' Unions). Nätverket hade två onlinemöten 2020 och 2022 för att diskutera trenderna i sektorn och utforska ytterligare möjligheter att öka den fackliga makten för bilhandlare genom internationellt utbyte och solidaritet.

JAW kommer att hålla en presentation vid UNI Commerce:s kommande globala konferens i Atlanta i december, med fokus på de utmaningar som identifierats i forskningen och det arbete som görs på nationell och global nivå för att lösa dem.

Mathias Bolton, chef för UNI Commerce, säger: "Omvandlingen av fordonssektorn genom elektrifiering och onlineförsäljning påverkar arbetstagarna i alla led av leveranskedjan. Nu är det dags att växla upp för bilhandlarna och bygga en starkare global fackföreningsrörelse som kommer att göra en rättvis övergång för dessa arbetstagare till verklighet."

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst